Globale live kryptovalutadiagrammer og markedsdata

Nedenfor er våre viktigste kryptodiagrammer, de kan hjelpe deg med å forstå markedet i grove trekk. Disse diagrammene hjelper deg med å vise de siste stemningene i markedet, hvor pengene strømmer, for å hjelpe deg med å ta mer informerte investerings- og handelsbeslutninger.

Spotmarked

Markedsverdi

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

Markedsverdi etter mynt

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

Markedsverdi for fiat-støttede stablecoins

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

Volum (24 t)

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

Bitcoin-dominans

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

CMC Crypto Fear & Greed Index

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

Derivatmarkedet

Åpen rente

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

Volatilititet til Bitcoin-opsjoner

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

Volatilititet til Ethereum-opsjoner

Loading Data...

Please wait, we are loading chart data...

Vanlige spørsmål

Hva er markedsverdien av krypto?

Den totale markedsverdien av krypto er en sanntidsberegning av alle mynter og tokens som er oppført på nettsteder for sporing av kryptopriser. Eiendeler som NFT-er og metaverse-land er for øyeblikket ikke inkludert i beregningene til noen av de store kryptopristjenestene.

Hvorfor er markedsverdi viktig?

Den totale markedsverdien til krypto er viktig for at investorer skal forstå det generelle sentimentet i markedet, enten det går opp eller ned. Det er også en nyttig måte for brukere og investorer å forstå vekstnivået og bruken av kryptovalutaer på.

Hva er volumet i krypto?

Handelsvolumet vises normalt som to relaterte diagrammer. Den ene viser det totale antallet transaksjoner i en gitt tidsperiode, som normalt er 24 timer. Den andre viser den totale økonomiske verdien av mynter eller tokens som omsettes, vanligvis i amerikanske dollar.

Hvorfor er volum viktig?

For likvide omsatte eiendeler, inkludert kryptovalutaer, brukes volum som en måte å bekrefte handelsmønstre på. Prisbevegelser – både opp og ned – som støttes av volum over gjennomsnittet, blir sett på som viktigere og sterkere signaler om markedssentimentet.

Hva er Bitcoin (BTC)-dominans?

Bitcoin (BTC)-dominans er en beregning som brukes til å måle Bitcoins relative markedsandel eller dominans i det samlede kryptovalutamarkedet. Den representerer prosentandelen av Bitcoins totale markedsverdi sammenlignet med den totale markedsverdien for alle kryptovalutaer til sammen. Siden Bitcoin var den aller første mynten, har den forblitt den største målt i markedsverdi, og derfor er dens dominans i markedet et tall som mange følger med på. Vi beskriver eiendelene som spores i dette diagrammet som kryptoaktiva fordi de inkluderer tokens og stablecoins, ikke bare kryptovalutaer.

Hvorfor er Bitcoins (BTC)-dominans så viktig?

Bitcoin (BTC)-dominansmetrikken anses som viktig av flere grunner:

Markedsretningsindikator: Bitcoin-dominans kan brukes til å forstå markedssentiment. Når BTC-dominansen er høy, betyr det generelt sett at investorene har større tillit til Bitcoin enn til andre kryptovalutaer. Dette kan skje i tider med usikkerhet eller volatilitet i markedet, når investorer anser Bitcoin som et «tryggere» alternativ på grunn av dens størrelse og mer etablerte omdømme. Når BTC-dominansen er lav, kan det derimot bety at investorene er mer villige til å ta risiko med andre kryptovalutaer som kan gi høyere avkastning.

Diversifisering av aktiva: For investorer kan forståelsen av Bitcoin-dominansen være til hjelp når de skal diversifisere porteføljen sin. Hvis Bitcoin dominerer stort, kan de vurdere å diversifisere til andre kryptovalutaer for å redusere risikoen. Hvis Bitcoin-dominansen er lav, kan de se dette som en mulighet til å investere i Bitcoin.

Indikator for markedsmodenhet: Bitcoin var den første kryptovalutaen, og i lang tid dominerte den markedet fullstendig. Etter hvert som kryptovalutamarkedet modnes, har imidlertid mange andre kryptoaktiva blitt utviklet med unike funksjoner og brukstilfeller. Derfor blir en nedgang i Bitcoin-dominans over tid sett på av noen som et tegn på at kryptovalutamarkedet blir mer modent og mangfoldig.

Handelsstrategi: Tradere ser ofte på Bitcoins dominans for å avgjøre om de skal investere i Bitcoin eller altcoins (alle andre kryptovalutaer). Når Bitcoins dominans øker, kan det hende at tradere flytter sine aktiva til Bitcoin i forventning om at den skal gjøre det bedre enn altcoins. Hvis derimot Bitcoins dominans avtar, kan tradere flytte midlene sine til altcoins i forventning om at de vil gi høyere avkastning.

Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om Bitcoin-dominans kan gi en viss innsikt, er det ikke noen definitiv guide til investeringsstrategi eller markedets helse. Kryptovalutamarkedet påvirkes av mange komplekse faktorer, og Bitcoins dominans er bare én del av bildet.

Hvordan bestemmer denne indeksen frykt- og grådighetsnivået i markedet?

Indeksen bruker flere nøkkelkomponenter for å gi verdifull innsikt i markedssentimentet:

1. Prismomentum: Den analyserer prisytelsen til de ti beste kryptomyntene (unntatt stablecoins) etter markedsverdi, inkludert BTC, ETH, XRP, BNB og DOGE, for å fange opp trendene over et bredere spekter av eiendeler.

2. Volatilitet: Indeksen inkorporerer Volmex Implied Volatility Indices, BVIV og EVIV, som gir fremtidsrettede mål på annualisert forventet volatilitet over 30 dager for BTC og ETH.

3. Derivativmarked: Indeksen bruker Glassnode Options Open Interest Put/Call Ratio-data på Bitcoin- og Ethereum-opsjonskontrakter for å indikere investorsentiment over en moderat tidsramme. Et høyere forhold mellom samtaler indikerer frykt, noe som tyder på nedadgående forventninger.

4. Markedets sammensetning: Den relative samlede verdien av BTC i markedet er en viktig indikator på markedssentimentet. Til dette formålet brukes stablecoin supply ratio (SSR), som måler forholdet mellom Bitcoins markedsverdi og den totale markedsverdien av de største stablecoins.

5. CMCs egne data: Indeksen analyserer søkedata for sosiale trender og brukerengasjement for å måle markedssentimentet, detaljhandelens interesse og nye trender. Denne informasjonen identifiserer hvilke mynter og prosjekter som vekker størst interesse, og hvilke temaer som driver markedssentimentet.

Hvordan kan jeg bruke CMC Crypto Fear & Greed-indeksen?

Fear & Greed-indeksen brukes til å vurdere stemningen i markedet. Den fungerer som en stemningsindikator som hjelper brukerne med å få en fornemmelse av de emosjonelle skjevhetene i det generelle markedet, slik at de kan ta mer objektive beslutninger. I kombinasjon med andre analyseverktøy blir indeksen en verdifull ressurs for å vurdere markedssentimentet og ta informerte valg.

Hva er åpen rente?

Åpen rente (OI) er den totale verdien av utestående derivatkontrakter som ikke er gjort opp ennå. Disse derivatkontraktene kan omfatte evigvarende kontrakter, futures-kontrakter, opsjonskontrakter eller andre typer finansielle instrumenter som får sin verdi fra en underliggende kryptovaluta, for eksempel Bitcoin eller Ethereum.

Åpen rente er et nøkkeltall som brukes av tradere, analytikere og investorer for å vurdere markedssentimentet og måle likviditeten og den generelle interessen for kryptovalutaderivater. Det er viktig å forstå at åpen rente ikke er det samme som handelsvolum. Handelsvolumet representerer det totale antallet kontrakter som er omsatt i løpet av en spesifisert periode, mens åpen rente representerer det totale antallet kontrakter som fortsatt er aktive og ikke har blitt utlignet av en motsatt handel.

Hvorfor er åpen rente viktig?

Forholdet mellom åpen rente og prisbevegelser kan gi innsikt i markedstrender. Hvis for eksempel den åpne renten øker i takt med stigende kurser, kan det tyde på at nye penger strømmer inn i markedet, og at det er en optimistisk stemning. I motsatt fall, hvis den åpne renten synker samtidig som kursene faller, kan det tyde på at tradere avvikler sine posisjoner, noe som kan være en indikasjon på et nedadgående sentiment.

Tradere er også oppmerksomme på endringer i åpne renter, ettersom betydelige økninger eller reduksjoner kan signalisere potensielle endringer i markedssentimentet og potensialet for økt volatilitet.

Samlet sett er åpen rente et viktig datapunkt for å forstå derivatmarkedet og noe som kan gi verdifull innsikt for tradere og analytikere på kryptomarkedet.

Hva er implied volatility?

Implied volatility (IV) er et mål på den forventede fremtidige volatiliteten til et underliggende aktivum, for eksempel Bitcoin eller Ethereum. Den er utledet av prisene på opsjonskontrakter og gjenspeiler markedets forventninger til hvor mye prisen på eiendelen vil svinge over en viss tidsperiode. IV blir ofte referert til som en «fear gauge» fordi den antas å indikere investorenes sentiment og usikkerhet rundt den fremtidige kursutviklingen til et aktivum. Det er et viktig begrep innen opsjonshandel og kan beregnes ved hjelp av ulike metoder, for eksempel modellavhengige eller modellfrie tilnærminger. The Volmex Implied Volatility Indices bruker en modellfri tilnærming for å beregne IV for kryptoaktiva og gir et fremtidsrettet markedssyn uttrykt som en indeks. Detaljer om metodikken finner du her.

Hvorfor er implied volatility viktig?

Implied volatility er en avgjørende faktor for å forstå markedets forventninger og sentiment. Det gjenspeiler markedsaktørenes kollektive syn på potensielle fremtidige prisbevegelser for en eiendel. Det spiller en viktig rolle i prisalternativene, med høyere underforstått volatilitet som fører til høyere opsjonspriser på grunn av økt usikkerhet og potensiale for større prissvingninger. I tillegg er implied volatility avgjørende for risikostyring, slik at handelsmenn kan vurdere og justere risikoeksponeringen. Næringsdrivende kan også bruke implied volatility for å utvikle handelsstrategier, og lete etter avvik for å tjene på forventede korreksjoner. Videre fungerer implied volatility som et inndata for å forutsi fremtidige prisbevegelser, slik at tradere kan gjøre kvalifiserte gjetninger og tilpasse strategiene sine deretter.