Κρυπτονομίσματα:  21,239Ανταλλακτήρια:  527Κεφαλαιοποίηση Αγοράς:  $945,962,165,518.72524ωρος Όγκος:  $53,884,245,797.84Dominance:  BTC: 39.7% ETH: 17.3%ETH Gas:  17 Gwei
Tombswap

Tombswap

Volume(24h)

€331,516.33

17 BTC

Αγορές

Ζεύγος

All

#

Νόμισμα

Ζεύγος

Τιμή

+2% Depth

-2% Depth

Όγκος

Volume %

Liquidity

Επικαιροποιημένο

1

Tomb

€0.03517

--

€40,017

12.07%

0

Πρόσφατα

2

USD Coin

€1.02

--

€51,417

15.51%

0

Πρόσφατα

3

Wrapped Fantom

€0.2263

--

€100.51

0.03%

0

Πρόσφατα

4

Wrapped Fantom

€0.2281

--

€71.21

0.02%

0

Πρόσφατα

5

USD Coin

€1.03

--

€33,661

10.15%

0

Πρόσφατα

6

ZooCoin

€0.001092

--

€60.37

0.02%

0

Πρόσφατα

7

Wrapped Fantom

€0.2306

--

€41,312

12.46%

0

Πρόσφατα

8

Tether

€1.03

--

€51.77

0.02%

0

Πρόσφατα

9

Tomb

€0.03549

--

€5.78

0.00%

0

Πρόσφατα

10

Wrapped Fantom

€0.2289

--

€0.24

0.00%

0

Πρόσφατα

11

USD Coin

€1.03

--

€57,722

17.41%

0

Πρόσφατα

12

USD Coin

€1.02

--

€143.29

0.04%

0

Πρόσφατα

13

Wrapped Fantom

€0.2361

--

€0.02

0.00%

0

Πρόσφατα

14

USD Coin

€1.02

--

€38.46

0.01%

0

Πρόσφατα

15

Based Finance

€0.009446

--

€53.52

0.02%

0

Πρόσφατα

16

Tomb Shares

€152.24

--

€0.57

0.00%

0

Πρόσφατα

17

Curve DAO Token

€0.9007

--

€6.69

0.00%

0

Πρόσφατα

18

Wrapped Fantom

€0.229

--

€4.16

0.00%

0

Πρόσφατα

19

ZooCoin

€0.001114

--

€0.00

0.00%

0

Πριν από 39 ώρες

20

Wrapped Fantom

€0.224

--

€62.36

0.02%

0

Πρόσφατα

21

USD Coin

€1.02

--

€25,100

7.57%

0

Πρόσφατα

22

Tomb Shares

€154.81

--

€7,036

2.12%

0

Πρόσφατα

23

Wrapped Fantom

€0.2313

--

€0.00

0.00%

0

Πριν από 39 ώρες

24

USD Coin

€1.02

--

€0.25

0.00%

0

Πρόσφατα

25

Wrapped Fantom

€0.2286

--

€6,719

2.03%

0

Πρόσφατα

26

USD Coin

€1.02

--

€0.00

0.00%

0

Πριν από 15 ώρες

27

USD Coin

€1.05

--

€0.21

0.00%

0

Πρόσφατα

28

LIF3

€0.09852

--

€6,467

1.95%

0

Πρόσφατα

29

USD Coin

€1.02

--

€15,942

4.81%

0

Πρόσφατα

30

Tomb

€0.03503

--

€6,240

1.88%

0

Πρόσφατα

31

Wrapped Bitcoin

€19,974.21

--

€6,470

1.95%

0

Πρόσφατα

32

Tomb Shares

€154.56

--

€5,572

1.68%

0

Πρόσφατα

33

Tomb Shares

€155.17

--

€1,758

0.53%

0

Πρόσφατα

34

Tomb

€0.03558

--

€248.64

0.07%

0

Πρόσφατα

35

Tomb Shares

€154.43

--

€1,239

0.37%

0

Πρόσφατα

36

Tomb

€0.03547

--

€5,098

1.54%

0

Πρόσφατα

37

Wrapped Fantom

€0.2285

--

€47.71

0.01%

0

Πρόσφατα

38

Wrapped Fantom

€0.2291

--

€5.80

0.00%

0

Πρόσφατα

39

Wrapped Bitcoin

€20,068.78

--

€21.94

0.01%

0

Πρόσφατα

40

Tomb

€0.03616

--

€0.00

0.00%

0

Πριν από 27 ώρες

41

USD Coin

€1.01

--

€38.76

0.01%

0

Πρόσφατα

42

USD Coin

€1.02

--

€0.01

0.00%

0

Πρόσφατα

43

USD Coin

€1.02

--

€0.00

0.00%

0

Πριν από 123 ώρες

44

Wrapped Fantom

€0.2296

--

€18,864

5.69%

0

Πρόσφατα

Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.