AKTIO

цена на RAYN 
AKTIO

BGN0.5432  

0.02% (1d)

Диаграма RAYN в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за RAYN
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 32,931,185
#3061
Обем (24 ч)
 

4.75%

BGN 1,110,033
#1361
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
3.37%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
60,624,562 AKTIO
Общо предлагане
 
100,000,000 AKTIO
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 54,319,873
Конвертор от AKTIO в BGN
AKTIO
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.5347
Високо
BGN0.5444
Най-висока за всички времена
Apr 26, 2022 (2 years ago)
BGN11.85
-95.42%
Най-ниска за всички времена
Apr 11, 2023 (a year ago)
BGN0.1224
+343.87%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение4,130x
3637th / 10.1K
Self-Reported Tags
EducationMarketplacePaymentsПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

RAYN community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

RAYN пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за RAYN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За RAYN