SHA

цена на Safe Haven 
SHA

BGN0.0004693  

8.22% (1d)

Диаграма Safe Haven в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Safe Haven
Пазарна капитализация
 

8.22%

BGN 1,410,629
#1942
Обем (24 ч)
 

666.09%

BGN 11,136
#5014
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.79%
Циркулиращо предлагане
 
3,005,855,396 SHA
35.36%
Общо предлагане
 
8,500,000,000 SHA
макс. предлагане
 
8,500,000,000 SHA
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 3,988,996
Конвертор от SHA в BGN
SHA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0004692
Високо
BGN0.0006169
Най-висока за всички времена
Oct 28, 2020 (4 years ago)
BGN0.28
-99.83%
Най-ниска за всички времена
Mar 13, 2020 (4 years ago)
BGN0.0001518
+209.19%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение17,617x
1565th / 10.1K
Тагове
Polygon EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Safe Haven community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Safe Haven пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Safe Haven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Safe Haven