XMON

цена на XMON 
XMON

BGN1,156.13  

8.08% (1d)

Диаграма XMON в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за XMON
Пазарна капитализация
 

8.08%

BGN 1,728,321
#1804
Обем (24 ч)
 

22.32%

BGN 6,508
#5389
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.38%
Циркулиращо предлагане
 
1,495 XMON
14.95%
Общо предлагане
 
10,000 XMON
макс. предлагане
 
10,000 XMON
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 11,561,312
Конвертор от XMON в BGN
XMON
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1,047.85
Високо
BGN1,247.03
Най-висока за всички времена
Nov 16, 2021 (3 years ago)
BGN180,797.95
-99.36%
Най-ниска за всички времена
Nov 16, 2021 (3 years ago)
 
Няма данни
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение7,242x
2831st / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

XMON community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

XMON пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за XMON

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За XMON

0xmons is a NFT platform for summoning neural net generated pixel monsters.