PICA

цена на Picasso 
PICA

BGN0.002179  

7.41% (1d)

Диаграма Picasso в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Picasso
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 12,015,592
#3503
Обем (24 ч)
 

20.64%

BGN 221,424
#2357
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
1.84%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
5,515,230,933 PICA
Общо предлагане
 
10,000,000,000 PICA
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 21,786,200
Конвертор от PICA в BGN
PICA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.002164
Високо
BGN0.002414
Най-висока за всички времена
Jan 06, 2024 (6 months ago)
BGN0.05093
-95.72%
Най-ниска за всички времена
Nov 25, 2023 (8 months ago)
BGN0.002122
+2.67%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение7,705x
2735th / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Picasso community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Picasso пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Picasso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Picasso