NUB

цена на nubcat 
NUB

BGN0.02781  

5.68% (1d)

Диаграма nubcat в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Nubcat
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 27,805,622
#2710
Обем (24 ч)
 

12.16%

BGN 2,895,610
#821
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
10.41%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
1,000,000,000 NUB
Общо предлагане
 
1,000,000,000 NUB
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 27,805,622
Конвертор от NUB в BGN
NUB
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02392
Високо
BGN0.02871
Най-висока за всички времена
Apr 24, 2024 (3 months ago)
BGN0.1816
-84.69%
Най-ниска за всички времена
Jul 13, 2024 (7 hours ago)
BGN0.02392
+16.24%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,679x
4324th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

nubcat community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

nubcat пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за nubcat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За nubcat