MEME

цена на Memecoin 
MEME

BGN0.04906  

1.18% (1d)

Диаграма Memecoin в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Memecoin
Пазарна капитализация
 

1.19%

BGN 514,027,739
#195
Обем (24 ч)
 

152.59%

BGN 199,677,958
#84
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
38.85%
Циркулиращо предлагане
 
10,477,310,763 MEME
15.18%
Общо предлагане
 
69,000,000,000 MEME
макс. предлагане
 
69,000,000,000 MEME
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 3,385,211,607
Конвертор от MEME в BGN
MEME
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.04827
Високо
BGN0.05301
Най-висока за всички времена
Dec 06, 2023 (3 months ago)
BGN0.08495
-42.25%
Най-ниска за всички времена
Nov 07, 2023 (4 months ago)
BGN0.03082
+59.2%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение40,059x
829th / 8.8K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Memecoin community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Memecoin markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Memecoin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Memecoin

Memecoin (MEME) is the native ecosystem token of Memeland. Memeland is the web3 venture studio by 9GAG, the globally popular meme platform.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO