GAMI

цена на GAMI World 
GAMI

BGN0.1715  

0.00% (1d)

Диаграма GAMI World в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за GAMI World
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 7,406,533
#3091
Обем (24 ч)
 

0.70%

BGN 781,908
#1593
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
10.56%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
43,193,900 GAMI
28.80%
Общо предлагане
 
131,828,173 GAMI
макс. предлагане
 
150,000,000 GAMI
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 25,720,760
Конвертор от GAMI в BGN
GAMI
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.1714
Високо
BGN0.1719
Най-висока за всички времена
Nov 09, 2021 (3 years ago)
BGN10.20
-98.32%
Най-ниска за всички времена
May 04, 2024 (17 days ago)
BGN0.1693
+1.29%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение135,731x
398th / 10.0K
Тагове
MarketingCollectibles & NFTsCrowdfundingПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

GAMI World community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

GAMI World пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за GAMI World

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За GAMI World

GAMI World is a venture builder focused on the web 3.0 field. Each product of GAMI World solely utilizes $GAMI token.

-Launchpad: IDO/INO module where $GAMI stakers get guaranteed allocation based on their tiers -Midle: The web 3.0 based marketing platform, supporting Layer 1 (Ethereum, BSC, Avalanche, Evmos, Fuse, Songbird, Astar, Fantom) and Layer 2 (Polygon, Arbitrum, Optimism) networks. It brings together projects, influencers, DeFi/crypto communities, and users. -Move: The Move to Earn app that allows users to earn $GAMI tokens when they walk with the sneaker NFT(s) they own.