WALV

цена на Wrapped Alvey Chain 
WALV

BGN0.01898  

1.25% (1d)

Диаграма Wrapped Alvey Chain в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Wrapped Alvey Chain
Пазарна капитализация
 

1.25%

BGN 6,072,185
#1513
Обем (24 ч)
 

12.21%

BGN 1,075,367
#1322
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
17.71%
Циркулиращо предлагане
 
320,000,000 WALV
100.00%
Общо предлагане
 
320,000,000 WALV
макс. предлагане
 
320,000,000 WALV
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 6,072,185
Конвертор от WALV в BGN
WALV
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.01867
Високо
BGN0.01952
Най-висока за всички времена
Aug 26, 2022 (2 years ago)
BGN0.342
-94.45%
Най-ниска за всички времена
Aug 19, 2022 (2 years ago)
BGN0.01664
+14.02%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение19,758x
1471st / 10.1K
Self-Reported Tags
PoAPOS 2.0Proof-of-AuthorityПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Wrapped Alvey Chain community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Wrapped Alvey Chain пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Wrapped Alvey Chain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Wrapped Alvey Chain