AERGO

цена на Aergo 
AERGO

BGN0.2665  

4.72% (1d)

Диаграма Aergo в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Aergo
Пазарна капитализация
 

4.72%

BGN 118,578,224
#493
Обем (24 ч)
 

66.28%

BGN 7,562,637
#530
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.38%
Циркулиращо предлагане
 
445,000,000 AERGO
89.00%
Общо предлагане
 
500,000,000 AERGO
макс. предлагане
 
500,000,000 AERGO
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 133,233,959
Конвертор от AERGO в BGN
AERGO
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.2526
Високо
BGN0.2677
Най-висока за всички времена
Apr 02, 2021 (3 years ago)
BGN1.01
-73.56%
Най-ниска за всички времена
Mar 13, 2020 (4 years ago)
BGN0.02922
+811.94%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение26,417x
1103rd / 8.8K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Aergo community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Aergo markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Aergo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Aergo

What is Aergo?

Aergo describes itself as an open-source enterprise blockchain platform optimized for hybrid deployments, which consist of both permissioned and permissionless blockchain architectures. It includes support for SQL allowing for easy data handling and familiar smart contract programming for developers.

The platform is built and utilized by Blocko, the Samsung-backed South Korean blockchain technology company that, according to Korean media sources, has deployed production blockchain solutions for large-scale clients including Lotte Card, Shinhan Bank, Korea Exchange, Hyundai Motors, and more.

What are its use cases?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Aergo

Зарежда се...