WHITE

цена на Whiteheart 
WHITE

BGN10,053.22  

1.30% (1d)

Диаграма Whiteheart в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Whiteheart
Пазарна капитализация
 

1.30%

BGN 89,352,990
#635
Обем (24 ч)
 

36.32%

BGN 1,032
#6082
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.00%
Циркулиращо предлагане
 
8,888 WHITE
100.00%
Общо предлагане
 
8,888 WHITE
макс. предлагане
 
8,888 WHITE
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 89,352,990
Конвертор от WHITE в BGN
WHITE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN8,742.28
Високо
BGN10,077.69
Най-висока за всички времена
Nov 27, 2023 (5 months ago)
BGN18,892.79
-46.79%
Най-ниска за всички времена
Jun 18, 2022 (2 years ago)
BGN106.34
+9354.12%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение3,864x
3668th / 9.7K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Whiteheart community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Whiteheart пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Whiteheart

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Whiteheart

Hedge contracts by Whiteheart help DeFi users to protect value of their holdings in ETH and WBTC.