Bảng thuật ngữ

Trình xác thực

Moderate

Đây là một bên tham gia trên blockchain bằng chứng cổ phần (PoS), tham gia vào việc xác thực các khối để nhận phần thưởng.

Trình xác thực là gì?

Trình xác thực là một phần quan trọng của cơ chế đồng thuận Proof of Stake (POS) có trách nhiệm xác minh các khối để kiếm phần thưởng.
Bản chất phi tập trung của công nghệ blockchain khiến nó trở nên ấn tượng và hứa hẹn đến mức ngày càng có nhiều người áp dụng nó. Mỗi blockchain đều có các khối xây dựng được gọi là node. Họ chịu trách nhiệm lưu giữ dữ liệu nhưng dữ liệu này cần được xác thực hoặc xác minh trước tiên trên mạng blockchain. Đó là nơi trình xác thực phát huy tác dụng.
Có hai giao thức xác thực phổ biến của mạng blockchain, đó là Proof-of-Work và Proof-of-Stake.

Giống như nhân viên ngân hàng chịu trách nhiệm xác minh giao dịch trước khi xử lý, trình xác thực sẽ xác minh từng giao dịch đến.

Một giao dịch chỉ có thể được hoàn thành và bản ghi của nó có thể được thêm vào blockchain sau khi tính chính xác và tính xác thực hợp pháp của nó được kiểm tra—việc này sẽ được trình xác thực thực hiện.

Trong cơ chế bằng chứng cổ phần (Proof-of-Stake), trình xác thực sẽ xác định xem giao dịch có tuân thủ các quy tắc được coi là hợp lệ hay không. Toàn bộ quá trình làm cho mạng blockchain trở nên an toàn và minh bạch.

So sánh PoW và PoS

Một số blockchain hoạt động trên mô hình bằng chứng công việc (Proof-of-Work) để xác thực, và một số blockchain dựa trên phương pháp bằng chứng cổ phần (Proof-of-Stake). Đối với các blockchain tuân theo phương pháp PoW, thợ đào sẽ giải quyết các vấn đề toán học phức tạp—và các node khác kiểm tra chéo thông tin đó - để kiếm phần thưởng. Phương pháp này yêu cầu thợ đào cần phải làm việc như những trình xác thực. Người giải câu đố đầu tiên sẽ được thêm khối của họ và nhận phần thưởng.

Nhưng có gì sai với PoW? Chà, khai thác không phải là giải pháp tốt nhất do các yêu cầu của nó vì nó cần phần cứng chuyên dụng để tạo ra sức mạnh tính toán cần thiết—và tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Tuy nhiên, Proof-of-Stake không yêu cầu phần cứng và năng lượng chuyên dụng. Phương pháp này tập trung vào sức mạnh tiền tệ bằng cách xác định sự tham gia theo nguồn cung cấp coin. Giao thức sẽ chọn trình xác nhận ngẫu nhiên theo số coin được đặt cọc. Trình xác thực trong cơ chế này sẽ nhận được phí giao dịch hoặc phí mạng làm phần thưởng.

Về nguyên tắc, cả hai giao thức xác thực đều có chung một mục tiêu. Tuy nhiên, Proof-of-Stake được coi là an toàn và hiệu quả hơn so với Proof-of-Work.

Related Articles