Bảng thuật ngữ

Giao dịch mỗi giây (TPS)

Easy

Giao dịch mỗi giây (TPS) là thước đo khả năng của hệ thống máy tính (hoặc mạng) để thực hiện các giao dịch hoặc tính toán trong một giây.

Giao dịch mỗi giây (TPS) là gì?

Giao dịch mỗi giây (TPS) đề cập đến số lượng giao dịch tối đa mà hệ thống máy tính có thể xử lý trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: TPS của PayPal là khoảng 193 giao dịch mỗi giây và VISA có khả năng xử lý tới 1.700 giao dịch mỗi giây.

Khi nói đến TPS của mạng blockchain, số giao dịch tối đa mỗi giây được thực hiện trong thế giới tiền điện tử là 50.000 (bởi mạng Solana).

Phép đo này có thể hữu ích khi đánh giá các blockchain về khả năng xử lý các giao dịch trong thế giới thực. Tuy nhiên, có một số yếu tố làm phức tạp sự so sánh đơn giản này:

Khối thời gian

Thời gian khối xác định tốc độ xác nhận giao dịch của blockchain. Đối với bitcoin, thời gian khối trung bình là 10 phút, có nghĩa là mạng xử lý khoảng 7 giao dịch mỗi giây.

Kích thước giao dịch

Các blockchain khác nhau sẽ khác nhau đáng kể về dữ liệu được truyền với mỗi giao dịch. Một giao dịch Bitcoin đơn giản có thể nhỏ tới 226 byte hoặc lớn tới 500 byte. Kích thước giao dịch cao hơn dẫn đến thời gian xử lý cao hơn trên blockchain.

Kích thước khối

Đó là lượng dữ liệu về các giao dịch mà một khối có thể mang trong blockchain. Khối càng lớn thì càng cần nhiều người để chạy một node đầy đủ.

Nếu bạn có thông tin về các yếu tố trên, thật dễ dàng để tính toán TPS.

Giả sử một blockchain có kích thước khối là 1MB, kích thước giao dịch trung bình là 1kb và thời gian tạo khối là 30 giây: TPS của nó sẽ là 33. Bất kỳ ai có thông tin về các yếu tố này đều có thể tính toán TPS bằng công thức sau:

(Kích thước khối/Kích thước giao dịch) / Thời gian khối = Số giao dịch mỗi giây

Một số blockchain có TPS đáng kinh ngạc nhưng điều đó không đảm bảo chúng sẽ thành công ở mức cao nhất hoặc thậm chí là có thể cạnh tranh với Ethereum và Bitcoin. Điều quan trọng là phải xem xét hiệu suất, bảo mật và các khía cạnh quan trọng khác của các blockchain này vì chúng có thể bị xâm phạm để có tỷ lệ TPS cao.

Vấn đề về khả năng mở rộng đã được nhiều dự án blockchain xác định là một vấn đề.

Các công nghệ blockchain phổ biến đã được xem xét kỹ lưỡng do tỷ lệ giao dịch có thể đạt được tại thời điểm này. Nhiều người đã so sánh công nghệ blockchain hiện tại với các hệ thống internet ban đầu cũng không có nhiều dung lượng. Tuy nhiên, họ đã có thể mở rộng quy mô nhanh chóng sau một thời gian.