Bảng thuật ngữ

Lớp 2

Moderate

Lớp 2 là tên được đặt cho một giải pháp mở rộng quy mô cho phép thông lượng giao dịch cao, đồng thời kế thừa đầy đủ tính bảo mật của blockchain cơ bản mà nó được xây dựng trên đó.

Lớp 2 là gì?

Lớp 2 là tên được đặt cho một giải pháp mở rộng quy mô cho phép thông lượng giao dịch cao, đồng thời kế thừa đầy đủ tính bảo mật của blockchain cơ bản mà nó được xây dựng trên đó.

Các blockchain như Ethereum đã trở nên phổ biến trong vài năm qua vì chúng có thể lập trình được (hợp đồng thông minh) và chống kiểm duyệt, nghĩa là có thể xây dựng một số lượng lớn sản phẩm và trường hợp sử dụng trên chúng. Vấn đề với Ethereum là nó chỉ có thể xử lý 7 đến 11 giao dịch mỗi giây, so với mạng Visa hơn 20.000 giao dịch mỗi giây. Khi blockchain trở nên tắc nghẽn, các tác nhân kinh tế (người dùng) sẽ cạnh tranh với nhau để giao dịch của họ được xử lý nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này dẫn đến một cuộc chiến đấu thầu không gian trong mỗi khối và khiến giá giao dịch tăng vọt. Tại một số thời điểm năm 2021, chi phí gửi token đến một địa chỉ khác trên mạng Ethereum là hơn 80 đô la.

Để giải quyết vấn đề thắt cổ chai được mô tả ở trên, các giải pháp Lớp 2 đã được đưa ra để giảm áp lực cho Ethereum. Các giải pháp Lớp 2 cho phép các giao dịch được trừu tượng hóa khỏi blockchain cơ bản, nghĩa là có thể xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây. Hai hình thức chính của giải pháp Lớp 2 là Zero Knowledge Rollup và Optimistic Rollup.
Điều quan trọng, thuộc tính sẽ phân tách lớp 2 như DeversiFi, StarkWare, OptimismArbitrum khỏi chuỗi bên (side-chain) chẳng hạn như Polygon, đó là các giải pháp lớp 2 kế thừa tính bảo mật của chúng từ chính chuỗi Ethereum và không phụ thuộc vào bất kỳ mạng nào khác, trình xác nhận hoặc thực thể để đảm bảo tiền, như trường hợp của sidechain.