Bảng thuật ngữ

Vị thế nợ thế chấp (Collateralized Debt Position - CDP)

Moderate

Vị thế nợ thế chấp sẽ được nắm giữ bằng cách khóa tài sản thế chấp trong các hợp đồng thông minh để tạo ra stablecoin.

Vị thế nợ thế chấp (CDP) là gì?

Vị thế nợ thế chấp (CDP) là vị thế được tạo bằng cách khóa tài sản thế chấp trong hợp đồng thông minh của MakerDAO để tạo ra stablecoin phi tập trung là DAI. Hệ thống này đã được đội ngũ MakerDAO giới thiệu đến thế giới tài chính phi tập trung và là cách tạo ra DAI stablecoin phi tập trung của nó.

Giá trị của tài sản thế chấp bị khóa trong CDP cần phải luôn vượt quá 150% giá trị của DAI mà nó đã được sử dụng để tạo ra. Nếu một vị thế trở nên phi tập trung, các tài sản bị khóa trong hợp đồng thông minh sẽ được bán để trả lại cho DAI đã tạo, khoản phạt thanh lý 13% và phí ổn định (hiện ở mức 8,5% mỗi năm.)
DAI được tạo ra về cơ bản là một khoản vay phi tập trung được hỗ trợ bằng giá trị của tài sản thế chấp; để mở khóa tài sản thế chấp, người dùng cần trả lại DAI đã tạo cộng với phí ổn định. Mỗi stablecoin DAI đang lưu hành - gần 440 triệu vào thời điểm viết bài - đã được tạo ra theo cách này.

Theo truyền thống, chỉ có Ether mới có thể được sử dụng để tài trợ cho CDP của MakerDAO, nhưng giờ đây BAT, USDC, WBTC, TUSD, KNC, ZRX và MANA cũng được hỗ trợ. Một stablecoin phi tập trung chỉ được hỗ trợ bởi Ether vẫn có sẵn và được gọi là SAI.

Trong khi MakerDAO giới thiệu CDP, thì về mặt kỹ thuật, các dự án DeFi khác có thể áp dụng CDP với tư cách là một thuật ngữ và một hệ thống trong tương lai.