Bảng thuật ngữ

Sàn giao dịch tập trung (CEX)

Easy

Sàn giao dịch tập trung (CEX) là một loại sàn giao dịch tiền điện tử được điều hành bởi một công ty sở hữu nó theo cách tập trung.

Sàn giao dịch tập trung là gì?

Các sàn giao dịch tập trung thường tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giao dịch giữa những người dùng bằng cách duy trì sổ lệnh: tập hợp các lệnh mua và bán được đăng bởi các nhà giao dịch cá nhân. Lệnh là yêu cầu mua hoặc bán một số lượng nhất định của một loại tiền điện tử cụ thể ở một mức giá nhất định. CEX tổng hợp các lệnh từ người dùng của họ và sau đó sử dụng phần mềm đặc biệt để khớp và thực hiện các lệnh mua và bán tương ứng.
Người dùng CEX không thực sự trao đổi tiền điện tử hoặc tiền pháp định với nhau. Thay vào đó, khi họ gửi tiền của mình vào một sàn giao dịch, sàn giao dịch sau sẽ tiếp quản quyền giám sát các tài sản đó và phát hành một lượng IOU tương ứng cho nhà giao dịch. Sàn giao dịch theo dõi nội bộ IOU của mọi người dùng khi họ đổi chủ trong các giao dịch và chỉ chuyển đổi chúng thành tiền tệ thực tại thời điểm rút tiền.

Kể từ năm 2020, CEX là phương thức hoạt động phổ biến nhất đối với các sàn giao dịch tiền điện tử. Tốc độ và hiệu quả chi phí của việc xử lý các giao dịch bởi một cơ quan có thẩm quyền duy nhất khiến chúng trở thành địa điểm thuận tiện cho các nhà giao dịch trong ngày và nhà đầu tư tiền điện tử mua và bán tiền điện tử.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc của CEX vào một thực thể trung tâm dẫn đến một số nhược điểm. Các sàn giao dịch tập trung không tiết lộ hoạt động nội bộ của họ cho người dùng, dẫn đến sự thiếu minh bạch, tạo điều kiện cho các hành vi độc hại như giao dịch rửa (wash trading) và thao túng giá.
Việc họ nắm giữ tài sản của người dùng khiến sàn giao dịch tập trung trở thành mục tiêu béo bở cho những kẻ tấn công tiềm năng cả từ bên ngoài và bên trong tổ chức: vào năm 2019, hơn 292 triệu đô la tiền của khách hàng đã bị mất chỉ trong 12 vụ hack CEX lớn nhất.

Các sự cố kỹ thuật hoặc các cuộc tấn công phối hợp có thể dẫn đến thời gian ngừng hoạt động đáng kể của các dịch vụ CEX, dẫn đến mất cơ hội giao dịch cho khách hàng của họ. Cuối cùng, các sàn giao dịch tập trung đại diện cho mục tiêu kiểm duyệt dễ dàng của chính phủ, cho phép các cơ quan quản lý đóng băng và/hoặc thu giữ tiền của người dùng và buộc các công ty mẹ của sàn giao dịch tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.