Bảng thuật ngữ

Blockchain

Easy

Hệ thống sổ cái phân tán. Một chuỗi gồm các khối hoặc đơn vị thông tin kỹ thuật số được lưu trữ liên tiếp trong cơ sở dữ liệu công cộng. Cơ sở cho tiền điện tử.

Blockchain là gì?

Blockchain được tạo thành từ một loạt các khối riêng lẻ. Mỗi khối chứa thông tin về các giao dịch được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng cũng chứa một mã định danh duy nhất để phân biệt chúng với mọi khối khác trong chuỗi. Các khối được tạo bằng cách giải quyết các vấn đề về mật mã. Quá trình giải quyết những vấn đề này được gọi là khai thác. Khai thác một khối trên blockchain sẽ nhận được phần thưởng. Ví dụ: khi bắt đầu blockchain Bitcoin, các thợ đào sẽ giải quyết vấn đề băm mật mã cần thiết để thêm một khối mới vào blockchain đã được thưởng 50 BTC. Blockchain là các bản ghi phi tập trung. Thay vì được lưu trữ ở một vị trí trung tâm, blockchain được lưu trữ trên máy tính của mọi người dùng blockchain nhất định đó.
Trong khi đó, mã định danh khối duy nhất - được gọi là hàm băm - được lấy từ thông tin có trong mọi khối trước đó trong blockchain. Điều này có nghĩa là, để làm sai lệch bất kỳ bản ghi nào trên blockchain, một kẻ bất chính sẽ phải thay đổi mọi khối trên mọi phiên bản của blockchain. Do đó, các blockchain được coi là hầu như không thể giả mạo và được coi là hồ sơ giao dịch bất biến. Ngày nay, hầu hết các blockchain đều được công khai. Điều này bao gồm các loại tiền điện tử nổi bật như Bitcoin và Ethereum. Bất kỳ ai cũng có thể xem hồ sơ giao dịch được thực hiện trên một blockchain nhất định, bằng cách sử dụng công cụ có tên là trình khám phá khối. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết, các blockchain cung cấp mức độ ẩn danh cao cho người dùng.

Mặc dù các blockchain công khai là tiêu chuẩn, nhưng các phiên bản riêng tư cũng đang được khám phá như một giải pháp cho nhiều trường hợp sử dụng của chính phủ và doanh nghiệp.

Related Articles