Bảng thuật ngữ

Hợp đồng hoán đổi nguyên tử

Easy

Là việc chuyển tiền điện tử từ bên này sang bên khác mà không cần sử dụng sàn giao dịch hoặc bên trung gian khác.

Hợp đồng hoán đổi nguyên tử (Atomic Swap) là gì?

Theo truyền thống, để mua hoặc bán tiền điện tử, người dùng bắt buộc phải sử dụng một sàn giao dịch tập trung. Sự sắp xếp này có một số nhược điểm: cả hai bên phải tìm một sàn giao dịch mà họ tin tưởng, các sàn giao dịch thường bị ngừng hoạt động trong thời gian có nhu cầu cao và các sàn giao dịch phải chịu sự giám sát của nhà nước.
Ngược lại, hợp đồng hoán đổi nguyên tử cho phép giao dịch trực tiếp từ ví này sang ví khác giữa hai bên ngang hàng, sử dụng hợp đồng thông minh được thiết kế đặc biệt cho các sàn giao dịch phi tập trung.
Hợp đồng hoán đổi nguyên tử cung cấp một giải pháp thay thế phi tập trung hơn cho giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) như Uniswap, dựa trên bể thanh khoản tập trung. AtomicDEX, một trong những DEX hỗ trợ hợp đồng hoán đổi nguyên tử phổ biến nhất, cung cấp một hệ thống sổ lệnh ngang hàng thực sự cho giao dịch tiền điện tử.
Hợp đồng hoán đổi nguyên tử dựa trên hợp đồng khóa thời gian băm (HTLC). Mỗi HTLC bao gồm một hàm băm, có thể được sử dụng để khóa và mở khóa loại tiền tệ đã gửi bằng khóa chỉ dành cho người gửi tiền, và khóa thời gian, sẽ tự động trả lại tiền cho người gửi tiền nếu giao dịch không được hoàn thành trong khung thời gian đã thiết lập.

Hợp đồng hoán đổi nguyên tử được thiết kế sao cho khi một giao dịch hoán đổi diễn ra, cả hai bên đều nhận được số tiền họ mong muốn hoặc không có gì xảy ra và cả hai bên đều giữ lại số tiền mà họ đã bắt đầu (trừ một khoản phí giao dịch rất nhỏ cho "người nhận lệnh (order-taker)"). Hợp đồng hoán đổi nguyên tử làm cho giao dịch tài sản kỹ thuật số trở nên an toàn nhất có thể.

Chẳng hạn, Bên A tạo một địa chỉ HTLC và gửi tiền điện tử của họ. Điều này tạo ra một mật mã cùng với hàm băm của mã đó. Bên A gửi hàm băm cho Bên B, là người sử dụng nó để tạo địa chỉ. Bên B gửi tiền điện tử của họ bằng địa chỉ đó. Vì Bên A có mật mã được sử dụng để tạo hàm băm nên họ có thể truy cập vào số tiền do Bên B gửi.

Tại thời điểm này, hợp đồng sẽ gửi mật mã cho Bên B, là người sử dụng nó để truy cập vào số tiền do Bên A đã gửi. Nếu hợp đồng không được ký trong khung thời gian đã chỉ định, cả hai khoản tiền gửi sẽ tự động được trả lại cho người gửi tiền có liên quan.

Có thể sử dụng hợp đồng hoán đổi nguyên tử để giao dịch trực tuyến trên các blockchain khác nhau với các loại coin gốc khác nhau. Công nghệ hoán đổi nguyên tử là giao thức bất khả tri, có nghĩa là có thể hoán đổi các tài sản như Bitcoin lấy Ethereum mà không cần phải tin tưởng vào tính bảo mật của token được bọc (wrapped token) hoặc sàn giao dịch tập trung. Hợp đồng hoán đổi nguyên tử ngoài chuỗi (off-chain) cung cấp tốc độ giao dịch được cải thiện đáng kể, nhưng chúng vẫn chưa được phát triển đầy đủ.