Bảng thuật ngữ

ASIC

Easy

Một từ viết tắt của mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng — một thiết bị được thiết kế cho mục đích duy nhất là khai thác tiền điện tử.

ASIC là gì?

Các mạch tích hợp dành riêng cho ứng dụng (ASIC) có thể được coi là "máy khai thác tiền điện tử".

Trong những ngày đầu tiên của tiền điện tử, hầu hết hoạt động khai thác được tiến hành trên CPU và GPU — thật vậy, Bitcoin được thiết kế đặc biệt để khai thác trên các máy tính thông thường.

Nhưng vào giữa những năm 2010, việc tiến hành các hoạt động khai thác có lợi nhuận bằng các thiết bị hàng ngày trở nên không thể thực hiện được do giới hạn về sức mạnh tính toán và chi phí liên quan đến tiêu thụ năng lượng.

ASIC giải quyết cả hai vấn đề này. Chúng được thiết kế chỉ để khai thác (và một số ASIC được xây dựng nhằm mục đích khai thác các loại tiền điện tử cụ thể) — và chúng cũng có thể được thiết kế để tối đa hóa sức mạnh tính toán, đồng thời vẫn giữ mức tiêu thụ năng lượng ở mức tối thiểu.

Ngày nay, tất cả hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn đều được thực hiện bằng ASIC, thường là trong các trung tâm dữ liệu được kiểm soát chặt chẽ. Họ thường có trụ sở tại các quốc gia có điện tương đối rẻ.

Có một số yếu tố chính quyết định lợi nhuận tiềm năng của một ASIC cụ thể. Bao gồm:

  1. Số lượng băm mà phần cứng có thể tạo ra mỗi giây
  2. Tổng tỷ lệ băm trên toàn mạng

  3. Giá trị của coin được khai thác

  4. Tiêu thụ năng lượng trên mỗi hàm băm được tạo

  5. Chi phí ban đầu của chính phần cứng

Các thư mục chuyên dụng như ASIC Miner Value cung cấp các bảng xếp hạng theo thời gian thực của các ASIC hiệu quả nhất hiện có. Chúng cũng hiển thị điểm hòa vốn cho từng mẫu ASIC — nghĩa là thời gian cần thiết để ASIC tạo ra đủ thu nhập để trang trải chi phí phần cứng. Các nhà sản xuất ASIC phổ biến bao gồm Bitmain, Innosilicon, ASICminer và MicroBT. Các ASIC hiệu quả nhất hiện có trên thị trường có thể có giá vài nghìn đô la.