Bảng thuật ngữ

Airdrop

Easy

Một chiến dịch tiếp thị sẽ phân phối một loại tiền điện tử hoặc token cụ thể cho đối tượng.

Airdrop tiền điện tử là gì?

"Airdrop" đề cập đến một phương pháp phân phối tiền điện tử cho công chúng, thông qua thực tế là họ sở hữu một số token hoặc ví khác trên một blockchain cụ thể. Điều này thường được thực hiện cho mục đích tiếp thị để khuyến khích việc nắm giữ các token khác hoặc khiến họ trở thành người tham gia mạng blockchain.

Airdrop thường hoạt động bằng cách yêu cầu người dùng giữ một lượng token nhất định trong ví có thể khám phá công khai vào một thời điểm xác định trước (thời gian snapshot). Sau đó, dự án token tiến hành airdrop sẽ sử dụng snapshot để phân phối các token airdrop tương ứng.

Tác động của airdrop sẽ cho phép người dùng đa dạng hóa các khoản nắm giữ tiền điện tử của họ, truyền bá nhận thức về token được airdrop và kiếm được cổ tức hiệu quả (của các khoản nắm giữ trước đó của họ). Hầu hết các chiến dịch airdrop chạy với các cơ chế như nhận coin hoặc token để đổi lấy các tác vụ đơn giản như chia sẻ tin tức, giới thiệu bạn bè hoặc tải xuống ứng dụng.