Bảng thuật ngữ

Lợi nhuận bất thường (Abnormal returns)

Easy

Lợi nhuận bất thường đề cập đến lợi nhuận bất thường từ một số tài sản hoặc chứng khoán trong một khoảng thời gian cụ thể.

Lợi nhuận bất thường là gì?

Lợi nhuận bất thường đề cập đến lợi nhuận đầu tư quá cao hoặc quá thấp. Trong những trường hợp như vậy, hiệu suất của khoản đầu tư hoặc quỹ sai lệch so với tỷ lệ hoàn vốn bình thường và dự kiến. Tác động của lợi nhuận bất thường là tạm thời và có thể là kết quả của các yếu tố cơ bản bất thường hoặc hoạt động gian lận của đơn vị nắm giữ tiền.

Lợi nhuận bất thường khác với Alpha và lợi nhuận vượt trội, được cho là do hiệu suất của các nhà quản lý đầu tư. Mặt khác, Lợi nhuận Bất thường Tích lũy (CAR) là tổng của tất cả các lợi nhuận bất thường và được sử dụng để theo dõi tác động của các mối đe dọa bên ngoài đối với giá cổ phiếu.

Tầm quan trọng của lợi nhuận bất thường

Khi đánh giá hiệu suất của danh mục đầu tư so với thị trường rộng lớn hơn hoặc chỉ số benchmark, lợi nhuận bất thường là rất quan trọng. Nó hỗ trợ trong việc đánh giá và công nhận chuyên môn điều chỉnh rủi ro của người quản lý danh mục đầu tư. Nó cũng cho biết liệu các nhà đầu tư có nhận được bồi thường cho mức độ rủi ro đầu tư giả định hay không.

Quan trọng nhất, lợi nhuận bất thường không giống như lợi nhuận âm. Nó có thể dương hoặc âm. Con số cuối cùng là một bản tóm tắt về sự khác biệt giữa lợi nhuận thực tế và kỳ vọng. Lợi nhuận bất thường là thước đo đánh giá có giá trị để so sánh lợi nhuận với hiệu suất thị trường.

Lợi nhuận bất thường giống như một thước đo đánh giá

Với lợi nhuận bất thường, bạn có thể xác định hiệu suất được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư so với các tiêu chuẩn thị trường và chỉ số benchmark. Do đó, bạn có thể xác định xem các khoản đầu tư của mình có trả đủ cho rủi ro mà bạn đang gánh chịu hay không. Lợi nhuận bất thường dương hoặc âm được tính bằng cách lấy lợi nhuận dự đoán trừ đi lợi nhuận thực tế.

Nếu một quỹ tương hỗ có tỷ suất sinh lợi hàng năm dự kiến là 12% đạt được tỷ suất sinh lợi là 26%, thì điều này cho thấy tỷ suất sinh lợi bất thường là 14%. Ngược lại, nếu nó thực sự mang lại lợi nhuận 3%, bạn sẽ nhận được lợi nhuận bất thường âm 9%.

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) là gì?

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) tính toán tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng cho một danh mục đầu tư hoặc khoản đầu tư nhất định. Nó mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. Sau khi xác định thu nhập kỳ vọng, thu nhập bất thường có thể được xác định bằng cách lấy tỷ suất sinh lợi thực hiện trừ đi lợi tức kỳ vọng. Lợi nhuận bất thường dựa trên hiệu suất của chứng khoán hoặc danh mục đầu tư.

Lợi nhuận bất thường tích lũy (CAR)

Lợi nhuận bất thường tích lũy (CAR), như đã đề cập ở trên, là tổng lợi nhuận bất thường trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó cho phép các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất của một tài sản hoặc chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định, đặc biệt là do lợi nhuận bất thường trong các khung thời gian ngắn có xu hướng bị sai lệch.

Ví dụ về lợi nhuận bất thường

Trong một số trường hợp nhất định, giá cổ phiếu thay đổi tùy theo hoạt động truyền thông xã hội của đội ngũ của công ty. Cổ phiếu của Tesla (NASDAQ: TSLA) đã bị cấm giao dịch trong vài ngày vào năm 2018 sau khi Giám đốc điều hành, Elon Musk, đã tweet về việc chuyển công ty thành tư nhân với giá 420 đô la một cổ phiếu.

Ngoài ra, tiết lộ tài chính gây ra lợi nhuận bất thường. Chẳng hạn, vào đầu tháng 2/2020, giá cổ phiếu của Spotify (NASDAQ: SPOT) đã giảm sau khi tiết lộ về khoản lỗ lớn hơn đáng kể so với dự kiến.