Sözlük

Anormal Getiri

Easy

Anormal getiri, belirli süre içinde herhangi bir varlık veya menkul kıymetten olağan dışı gelir elde etmektir.

Anormal Getiri Nedir?

Anormal getiri, yatırım getirisinin beklenenden aşırı yüksek veya düşük olmasını ifade eder. Bu gibi durumlarda yatırım veya fonların performansı, normal ve olması gereken getiri oranından keskin biçimde sapar. Anormal getirinin etkileri geçicidir. Piyasada olağan dışı gelişmelerin yaşanması veya parayı elinde tutan kuruluşun hileli işleme karışması neticesinde yaşanmış olabilir.

Anormal getiri, yatırım yöneticilerinin performansına atfedilen "alfa" ve fazla getiri modellerinden farklı tanımlanır. Öte yandan Kümülatif Anormal Getiri (CAR), tüm anormal getirilerin toplamı anlamına gelir. Harici gelişmelerin hisse fiyatlarına olan etkilerini izlemek için kullanılır.

Anormal Getirinin Önemi

Herhangi portföyün performansını daha geniş pazar veya kıyaslama endeksine göre değerlendirirken anormal getirinin değeri öne çıkar. Portföy yöneticisinin risk konusunda ne denli uzman olduğunun belirlenmesinde işe yarar. Ayrıca yatırımcıların varsayılan yatırım riski düzeyi karşılığında tazminat belirlenip belirlenmediğini de gösterir.

Burada dikkat edilmesi gereken, anormal getirinin negatif getiri ile aynı şey olmadığıdır. Zira bu getiri hem pozitif hem de negatif olabilir. Nihai değer, gerçek ile beklenen getiri arasındaki farktır. Anormal getiri, piyasa performansıyla getirileri kıyaslamak amacıyla kullanılan bir değerlendirme ölçüsüdür.

Anormal Getiri Değerlendirmesi

Anormal getiri değeri sayesinde herhangi bir portföyün piyasa normlarına ve kıyaslama endeksi risklerine göre ayarlanmış performansı belirlenebilir. Böylece yatırım için girilen risk karşılığında yeterince gelir elde edilip edilemeyeceği ortaya çıkar. Pozitif veya negatif anormal getiri, beklenen getiriden gerçek getirinin çıkarılmasıyla hesaplanır.

Yıllık getirisi yüzde 12 olan yatırım fonu yüzde 26'lık getiri sağlarsa, yüzde 14'lük anormal getiri elde edilmiş demektir. Buna karşılık sadece yüzde 3'lük getiri sağladıysa, yüzde 9'luk negatif anormal getiri söz konusudur.

Sermaye Varlığı Fiyatlama Modeli (CAPM) Nedir?

Sermaye Varlığı Fiyatlama Modeli (CAPM), belirli bir portföy veya yatırım için beklenen getiri oranını hesaplar. Risk ve beklenen getiri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Beklenen gelirin belirlenmesinin ardından, gerçekleşen getiri oranından beklenen getiri çıkarıldığında anormal gelir hesaplanabilir. Anormal getiri, menkul kıymet veya portföylerin performansına doğrudan bağlıdır.

Kümülatif Anormal Getiri (CAR)

Kümülatif Anormal Getiri (CAR), daha önce de bahsedildiği üzere, belirli bir süre boyunca elde edilen anormal getirilerin toplamını ifade eder. Özellikle kısa zaman dilimlerindeki anormal getiriler düzensiz olacağından, yatırımcıların belirli süre boyunca varlık veya menkul kıymetin performansını değerlendirmesine imkan tanır.

Anormal Getiri Örneği

Hisse senedi fiyatları, şirket ekibinin sosyal medya faaliyetlerine göre bile değişebilir. Tesla CEO'su Elon Musk, 2018'te attığı bir tweet'te hisse başına 420 dolar ödeyerek şirketini borsadan çekmeyi düşündüğünü söyleyince Tesla hisseleri (NASDAQ: TSLA) birkaç günlüğüne alım satıma kapanmıştı.

Buna ek olarak mali açıklamalar da anormal getirilere neden olabilir. Örneğin Şubat 2020'nin başlarında Spotify (NASDAQ: SPOT) hisse senetlerinin fiyatı, beklenenden çok daha büyük zarar açıklanmasının ardından düşmüştü.