Vanliga frågor

Hur beräknas priserna för de olika kryptovalutorna?

Se avsnittet Marknadsdata i metoden för detaljerad information om detta ämne.

Vad är "marknadsvärde" och hur beräknas det?

Marknadsvärde är ett sätt att rangordna den relativa storleken på en kryptovaluta. Den beräknas genom att multiplicera priset med omloppet.

Marknadsvärde = pris * omlopp.

Vad är skillnaden mellan "omlopp", "totalt antal" och "max antal"?

Omlopp är den bästa approximationen av antal mynt som cirkulerar på marknaden och i allmänhetens händer.
Totalt antal är det totala antalet mynt som finns just nu (förutom mynt som har bevisligen har bränts).
Max antal är den bästa approximationen av antalet mynt som någonsin kommer att finnas under kryptovalutans livstid.

Varför används omlopp för att bestämma marknadsvärde istället för totalt antal?

Vi har upptäckt att omlopp är ett mycket bättre mätvärde för att bestämma marknadsvärde. Mynt som är låsta, reserverade eller som inte kan säljas på öppna marknaden är mynt som inte påverkar priset och därmed inte ska tillåtas påverka marknadsvärdet också. Omloppsmetoden kan jämföras med att använda offentligt flytande kapital för att avgöra marknadsvärdet på företag i traditionell investering.

Vad är skillnaden mellan ett "mynt" och a "värdebevis" på webbplatsen?

Ett mynt är en kryptovaluta som kan drivas självständigt.

Ett värdebevis är en kryptovaluta som beror på en annan kryptovaluta som plattform. Kolla in listor med värdebevis for lika kryptovalutor för att se en lista med värdebevis och respektive plattform.

Vad är kriteriet för att en kryptovaluta eller börs ska visas på CoinMarketCap?

Se listningskriterierna i metoden för detaljerad information om detta ämne.

Varför är marknader utan avgifter uteslutna från prisgenomsnittet och den totala handelsvolymen?

När inga avgifter tas ut i börsen kan handlare (eller bott) handla med varandra fram och tillbaka för att skapa "falsk" volym utan påföljd. Det går inte att avgöra hur mycket av volymen som är falsk, varför vi utesluter det helt från beräkningarna.

Varför ser jag inte längre affiliate-länkar för handel på CoinMarketCap?

Vi avbröt affiliate-programmet på grund av efterlevnadsskäl. Därför har alla länkar för affiliate-programmets deltagarhandel tagits bort.

Hur köper jag kryptovaluta?

CoinMarketCap rapporterar handelsaktivitet för tusentals marknader men säljer inte direkt någon kryptovaluta. Det bästa sättet att hitta var man ska köpa är att titta på kryptovalutans marknadsavsnitt. För att till exempel hitta var man kan köpa Bitcoin, se marknadsavsnittet för Bitcoin.

Vilken tidszon befinner sig webbplatsen i?

Data samlas in, registreras och visas i UTC-format om inte annat anges.

Vid vilken tid ändras % för 24-timmarsvärdet?

Det baseras på befintlig tid. Det är en rullande 24-timmarsperiod.

Varför visar ni [infoga vilken kryptovaluta som helst]? Det är helt klart bedrägeri!

Nästan alla kryptovalutor har utpekats som bedrägeri någon gång i tiden. Vi är inte här för att bedöma fördelarna med någon kryptovaluta, utan vi erbjuder de bästa verktygen för att du ska kunna dra dina egna slutsatser. Så länge valutan uppfyller listningskriterierna får den vara med på webbplatsen.

Varför listar ni inte [infoga vilken kryptovaluta som helst]?

Även om vi strävar efter att lägga till varenda kryptovaluta som finns är det praktiskt taget omöjligt att lista allting. Att lista kryptovalutor är en process som till stor del görs manuellt, vilket tar tid och resurser för att kunna ge noggranna data. Vänligen se listningskriterierna i metodavsnittet för mer information om detta ämne.

Har ni något API för era data?

Ja! Kolla in CoinMarketCap:s API.

Får jag använda innehåll (skärmbilder, data, grafer etc.) till något av mina personliga projekt och/eller kommersiellt bruk?

Du får använda innehållet i akademiskt eller journalistiskt syfte, förutsatt att du anger coinmarketcap.com som källa. Vänligen se webbplatsens användarvillkor.

Varför dyker det ibland upp ett frågetecken kring en viss kryptovalutas "Mynt i omlopp" och "Marknadsvärde"?

För att kunna garantera riktiga rankningar avseende marknadsvärde jobbar vi tätt tillsammans med team och utvecklare för att verifiera omloppsuppgifter för respektive blockkedja. Om det dyker upp ett frågetecken innebär det att vi inte har verifierat mynt i omlopp och marknadsvärdet tillräckligt.