Vanliga frågor

Hur beräknas priserna för de olika kryptovalutorna?

Se avsnittet Marknadsdata i metoden för detaljerad information om detta ämne.

Vad är "marknadsvärde" och hur beräknas det?

Market Capitalization is one way to rank the relative size of a cryptocurrency. It's calculated by multiplying the Price by the Circulating Supply.

Marknadsvärde = pris * omlopp.

Vad är skillnaden mellan "omlopp", "totalt antal" och "max antal"?

Cirkulerande utbud är den bästa uppskattningen av antal mynt som cirkulerar på marknaden och i människors händer.
Totalt utbud är det totala antalet mynt som finns just nu (förutom mynt som bekräftats ha bränts).
Maxutbud är den bästa uppskattningen av antalet mynt som någonsin kommer att finnas under kryptovalutans livstid.

Varför används omlopp för att bestämma marknadsvärde istället för totalt antal?

We've found that Circulating Supply is a much better metric for determining the market capitalization. Coins that are locked, reserved, or not able to be sold on the public market are coins that can't affect the price and thus should not be allowed to affect the market capitalization as well. The method of using the Circulating Supply is analogous to the method of using public float for determining the market capitalization of companies in traditional investing.

Vad är skillnaden mellan ett "mynt" och a "värdebevis" på webbplatsen?

Ett mynt är en kryptovaluta som kan drivas självständigt.

A Token is a cryptocurrency that depends on another cryptocurrency as a platform to operate. Check out the crypto tokens listings to view a list of tokens and their respective platforms.

Vad är kriteriet för att en kryptovaluta eller börs ska visas på CoinMarketCap?

Se listningskriterierna i metoden för detaljerad information om detta ämne.

Varför är marknader utan avgifter uteslutna från prisgenomsnittet och den totala handelsvolymen?

När inga avgifter tas ut i börsen kan handlare (eller bott) handla med varandra fram och tillbaka för att skapa "falsk" volym utan påföljd. Det går inte att avgöra hur mycket av volymen som är falsk, varför vi utesluter det helt från beräkningarna.

Varför ser jag inte längre affiliate-länkar för handel på CoinMarketCap?

Vi avbröt affiliate-programmet på grund av efterlevnadsskäl. Därför har alla länkar för affiliate-programmets deltagarhandel tagits bort.

Hur köper jag kryptovaluta?

CoinMarketCap reports on the trading activities of thousands of markets but does not directly sell any cryptocurrency. The best way to find where to buy is by looking on the markets section for the cryptocurrency. For example, to find where to buy Bitcoin, you can look at the markets section for Bitcoin.

Vilken tidszon befinner sig webbplatsen i?

Data samlas in, registreras och visas i UTC-format om inte annat anges.

Vid vilken tid ändras % för 24-timmarsvärdet?

Det baseras på befintlig tid. Det är en rullande 24-timmarsperiod.

Varför visar ni [infoga vilken kryptovaluta som helst]? Det är helt klart bedrägeri!

Nearly every cryptocurrency has been called a scam at some point in its lifetime. We're not here to judge the merits of any cryptocurrency, but we provide the best tools for you to make your own conclusions. As long as it meets the listing criteria, it's eligible to be on the site.

Varför listar ni inte [infoga vilken kryptovaluta som helst]?

Även om vi strävar efter att lägga till varenda kryptovaluta som finns är det praktiskt taget omöjligt att lista allting. Att lista kryptovalutor är en process som till stor del görs manuellt, vilket tar tid och resurser för att kunna ge noggranna data. Vänligen se listningskriterierna i metodavsnittet för mer information om detta ämne.

Har ni något API för era data?

Ja! Kolla in CoinMarketCap:s API.

Får jag använda innehåll (skärmbilder, data, grafer etc.) till något av mina personliga projekt och/eller kommersiellt bruk?

You may use the content for academic or journalistic use provided that you cite coinmarketcap.com as a source. Please refer to the Terms of Use for the website.

Varför dyker det ibland upp ett frågetecken kring en viss kryptovalutas "Mynt i omlopp" och "Marknadsvärde"?

För att kunna garantera riktiga rankningar avseende marknadsvärde jobbar vi tätt tillsammans med team och utvecklare för att verifiera omloppsuppgifter för respektive blockkedja. Om det dyker upp ett frågetecken innebär det att vi inte har verifierat mynt i omlopp och marknadsvärdet tillräckligt.