Ansvarsfriskrivning

Inga investeringsråd

Den information som ges på denna webbplats utgör inte investeringsråd, finansiella råd, handelsråd eller någon annan form av råd och du bör inte betrakta något av webbplatsens innehåll som råd. CoinMarketCap rekommenderar inte att du ska köpa, sälja eller äga någon kryptovaluta alls. Genomför din egen företagsbesiktning och kontakta finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.

Informationens noggrannhet

CoinMarketCap strävar efter att ge noggrann information på webbplatsen även om vi inte har något ansvar för eventuell information som saknas eller som är fel. CoinMarketCap ger all information befintligt skick. Du är införstådd med att du använder all information som finns här på egen risk.

Tredjepartsreklam

Visningen av tredjepartsreklam och hyperlänkar på CoinMarketCap utgör inte stöd, garanti eller rekommendation från CointMarketCaps sida. Genomför din egen företagsbesiktning och kontakta finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.

Underrättelse om affiliates

CoinMarketCap kan få ersättning för affiliate-länkar. Denna ersättning kan vara i form av pengar eller tjänster och kan existera utan att någon åtgärd görs från en besökare på hemsidan. Skulle du agera genom en länk till en affiliate så är det underförstått att någon form av kompensation kan ges till CoinMarketCap. Om du exempelvis klickar på en affiliate-länk, registrerar dig och handlar på en börs så kan CoinMarketCap få en viss ersättning. Varje affiliate-länk är tydligt markerad med en ikon bredvid den.