SpiritSwap

SpiritSwap

Dex Objem obchodovania (24h)

€23,343.41

0 BTC

Informácie o SpiritSwap

SpiritSwap is a decentralized exchange (DEX) on the Fantom Opera Chain that launched April 25, 2021. SpiritSwap is a constant-product automated market maker (AMM). In an AMM, users can simply provide liquidity by depositing a token pair into a pool. In return,. they receive LP tokens to track their share of the pool and they earn a fee for every swap that occurs in their pool. User's can trade against a liquidity pool to swap tokens.

Liquidity on SpiritSwap is incentivized through yield farming. Users can stake their SPIRIT-LP tokens to earn SPIRIT tokens (a valueless governance token). SPIRIT tokens can be used to vote in the DAO on parameters such as emissions rates, farms to add, farm allocations, and future development. SPIRIT token holders can also earn revenue from the SpiritSwap protocol.

Čítaj viac

Trhy

#MenaPárPrice USD1h Zmena24h Zmena

24h Txns

24h Objem

LikviditaFDV

Načítavajú sa údaje...

Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto stránka môže obsahovať odkazy pridružených spoločností. Ak navštívite akékoľvek pridružené odkazy a vykonáte určité akcie, ako je registrácia či transakcie s týmito pridruženými platformami, CoinMarketCap môže získať odmenu. Prosím, prečítajte si Vyhlásenie o pridružených spoločnostiach.