Κρυπτονομίσματα: 2.4M+
Ανταλλακτήρια: 770
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: 
$2.58T
1.65%
24ωρος Όγκος: 
$154.7B
79.34%
 ETH Gas: 
 Fear & Greed: 
NESS

Τιμή Ness LAB 
NESS

€0.08831  

1.03% (Ημερήσιο)

The smart contract of the following asset can be modified by the contract owner (for example: disable selling, change fees, mint new tokens, or transfer tokens). Please exercise caution before taking any action and DYOR.

διάγραμμα Ness LAB σε EUR

Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

Πρόσθεσε στη λίστα παρακολούθησης
Ness LAB στατιστικά
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
 

0.00%

€0
#3322
Όγκος (24ωρος)
 

28.83%

€254,809
#1984
Όγκος/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24 ωρών)
 
--
Κυκλοφορούσα Προσφορά
 
0 NESS
0.00%
Συνολική προσφορά
 
0 NESS
Μέγιστη προσφορά
 
500,000,000 NESS
Πλήρως απομειωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς
 
€44,156,642
μετατροπέας NESS σε EUR
NESS
EUR
Απόδοση τιμής
24ωρο 
Ελάχιστο
€0.08799
Υψηλός
€0.0919
Υψηλό όλων των εποχών
Mar 07, 2024 (3 months ago)
€0.8425
-89.52%
Χαμηλό όλων των εποχών
May 20, 2024 (a day ago)
€0.08698
+1.53%
Προβολή ιστορικών δεδομένων
Δημοτικότητα
Σε λίστες παρακολούθησης336x
8187th / 10.0K
Σας ανήκει αυτό το πρότζεκτ; Ενημέρωση πληροφοριών token

The smart contract of the following asset can be modified by the contract owner (for example: disable selling, change fees, mint new tokens, or transfer tokens). Please exercise caution before taking any action and DYOR.

Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

Ness LAB community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Ness LAB Αγορές

Όλα τα ζεύγη

Loading data...

Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.

Ness LAB νέα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με Ness LAB

NessLab is an innovative platform that has introduced the NESS Token, a cryptocurrency designed to facilitate the development of new connections within the information economy. Not only does it aim to connect users and stakeholders, but it also offers a unique rewards system to incentivize active participation, collaboration, and contributions to the platform's growth and success.

The NESS Token serves as the foundation of NessLab's ecosystem, providing a means of exchange and value transfer within the platform. By utilizing blockchain technology, NessLab ensures secure and transparent transactions, enabling users to engage in various activities while earning and utilizing NESS Tokens.

One of the key objectives of the NESS Token is to foster the formation of new connections within the information economy. The platform recognizes the value of collaboration and cooperation among individuals and aims to facilitate meaningful interactions. By incentivizing users to actively participate, collaborate, and contribute, the NESS Token promotes the growth of a vibrant community that shares knowledge and resources.

The rewards system associated with the NESS Token plays a crucial role in encouraging user engagement. Users who contribute valuable content, share insights, or support others on the platform can earn NESS Tokens as a form of recognition for their efforts. This rewards system not only motivates users to actively participate but also creates a sense of ownership and shared success within the community.

Moreover, the NESS Token offers benefits beyond the platform itself. As a cryptocurrency, it holds inherent value and can be traded or exchanged on external markets. This provides users with additional opportunities to leverage their earned tokens and further benefit from their active involvement in the platform.

In addition to its rewards system, NessLab also provides a range of features and tools to support projects and initiatives within its ecosystem. This includes access to a network of experts, mentorship programs, and crowdfunding mechanisms. By combining these resources with the NESS Token's rewards system, NessLab aims to foster an environment that empowers individuals and projects to thrive.

Furthermore, NessLab recognizes the importance of community-driven decision-making. The platform incorporates a governance model that allows token holders to actively participate in shaping the platform's future. This democratic approach ensures that the collective voice of the community is heard and considered in the decision-making process, fostering a sense of inclusivity and shared responsibility.

In summary, NessLab has introduced the NESS Token as a cryptocurrency specifically designed to promote connections within the information economy. Through its rewards system, the platform incentivizes users and stakeholders to actively participate, collaborate, and contribute to the success of the platform. With its range of features and tools, NessLab provides a supportive environment for projects and initiatives. By incorporating a governance model, the platform ensures community engagement and inclusivity. Overall, the NESS Token and NessLab's ecosystem offer an innovative and collaborative platform for individuals and projects to thrive within the information economy.