Κρυπτονομίσματα: 2.4M+
Ανταλλακτήρια: 770
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: 
$2.57T
1.08%
24ωρος Όγκος: 
$162.55B
109.30%
 ETH Gas: 
 Fear & Greed: 
HUMP

Τιμή Hump 
HUMP

€0.007388  

5.31% (Ημερήσιο)

διάγραμμα Hump σε EUR

Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

Πρόσθεσε στη λίστα παρακολούθησης
Hump στατιστικά
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
 

0.00%

€50,976,203
#3073
Όγκος (24ωρος)
 

41.38%

€441,746
#1572
Όγκος/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24 ωρών)
 
0.87%
Αυτοαναφερόμενη κυκλοφορούσα προσφορά
 
6,899,999,093 HUMP
100.00%
Συνολική προσφορά
 
6,899,999,093 HUMP
Μέγιστη προσφορά
 
6,900,000,000 HUMP
Πλήρως απομειωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς
 
€50,976,210
μετατροπέας HUMP σε EUR
HUMP
EUR
Απόδοση τιμής
24ωρο 
Ελάχιστο
€0.007375
Υψηλός
€0.008064
Υψηλό όλων των εποχών
Apr 06, 2024 (a month ago)
€0.02433
-69.64%
Χαμηλό όλων των εποχών
Apr 02, 2024 (2 months ago)
€0.005668
+30.35%
Προβολή ιστορικών δεδομένων
Δημοτικότητα
Σε λίστες παρακολούθησης53,713x
736th / 10.0K
Ετικέτες
Σας ανήκει αυτό το πρότζεκτ; Ενημέρωση πληροφοριών token


Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

Hump community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Hump Αγορές

Όλα τα ζεύγη

Loading data...

Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.

Hump νέα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με Hump

Hump is a revolutionary cryptocurrency token designed to redefine the landscape of digital transactions. Developed with a focus on efficiency, security, and accessibility, Hump leverages cutting-edge blockchain technology to provide users with a seamless and transparent financial experience. With a user-friendly interface and comprehensive support, Hump caters to both seasoned investors and newcomers, empowering individuals worldwide to participate in the digital economy with confidence.

Hump prioritizes security, implementing advanced encryption and protocols to safeguard users' assets and data. Its robust infrastructure ensures swift and reliable transactions, while its transparent nature fosters trust among users.

Hump fosters a vibrant community-driven ecosystem, where collaboration and innovation thrive. The team behind Hump comprises experienced professionals with a shared vision of driving innovation and inclusivity in the digital economy. Backed by strategic investors and supporters who recognize its potential, Hump has garnered significant traction and adoption within the cryptocurrency community.

Through strategic partnerships with leading platforms and service providers, Hump continues to expand its reach and accessibility, further solidifying its position as a trailblazer in decentralized finance. As Hump continues to innovate and evolve, its impact on the digital economy will only continue to grow, shaping the future of finance for generations to come.