YLD

цена на Yield App 
YLD

BGN0.09656  

0.71% (1d)

Диаграма Yield App в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Yield App
Пазарна капитализация
 

0.71%

BGN 25,627,088
#1008
Обем (24 ч)
 

20.18%

BGN 671,970
#1622
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
2.62%
Циркулиращо предлагане
 
265,402,334 YLD
88.47%
Общо предлагане
 
300,000,000 YLD
макс. предлагане
 
300,000,000 YLD
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 28,967,817
Конвертор от YLD в BGN
YLD
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.09591
Високо
BGN0.09819
Най-висока за всички времена
Feb 15, 2021 (3 years ago)
BGN2.32
-95.83%
Най-ниска за всички времена
Jan 09, 2024 (5 months ago)
BGN0.09289
+3.95%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение30,574x
1090th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Yield App community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Yield App пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Yield App

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Yield App