WOOP

цена на Woonkly Power 
WOOP

BGN0.006852  

7.71% (1d)

Диаграма Woonkly Power в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Woonkly Power
Пазарна капитализация
 

7.71%

BGN 1,566,147
#1836
Обем (24 ч)
 

33.85%

BGN 81,986
#3380
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
5.23%
Циркулиращо предлагане
 
228,584,357 WOOP
22.86%
Общо предлагане
 
408,889,000 WOOP
макс. предлагане
 
1,000,000,000 WOOP
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 6,851,505
Конвертор от WOOP в BGN
WOOP
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.006289
Високо
BGN0.006884
Най-висока за всички времена
Apr 02, 2021 (3 years ago)
BGN2.62
-99.74%
Най-ниска за всички времена
Nov 02, 2023 (7 months ago)
BGN0.004342
+57.78%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение7,183x
2851st / 10.0K
Тагове
BNB ChainПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Woonkly Power community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Woonkly Power пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Woonkly Power

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Woonkly Power

Woonkly Metasocial Network is a Decentralized Social Network where all Posts become NFTs directly, where users have full control of their data and where content is not uploaded to a server but to users' computers via IPFS (interplanetary file system) allowing to create a decentralized worldwide directory of creators, influencers, talents, NFT's users and metaverses, interacting with each other and creating new ways to monetize content.