PENDLE

цена на Pendle 
PENDLE

BGN11.13  

3.70% (1d)

Диаграма Pendle в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Pendle
Пазарна капитализация
 

3.70%

BGN 2,661,300,117
#65
Обем (24 ч)
 

5.74%

BGN 138,683,649
#92
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
5.21%
Циркулиращо предлагане
 
239,185,588 PENDLE
92.55%
Общо предлагане
 
258,446,028 PENDLE
макс. предлагане
 
258,446,029 PENDLE
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,875,601,545
Конвертор от PENDLE в BGN
PENDLE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN10.69
Високо
BGN11.81
Най-висока за всички времена
Apr 11, 2024 (10 days ago)
BGN13.81
-19.41%
Най-ниска за всички времена
Nov 09, 2022 (a year ago)
BGN0.0615
+17991.88%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение77,449x
565th / 9.7K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Pendle community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Pendle пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Pendle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Pendle

Pendle is a protocol that enables the tokenization and trading of future yield. With the creation of a novel AMM that supports assets with time decay, Pendle gives users more control over future yield by providing optionality and opportunities for its utilization.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на Pendle

Зарежда се...