SLICE

цена на Tranche Finance 
SLICE

BGN0.07757  

2.39% (1d)

Диаграма Tranche Finance в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Tranche Finance
Пазарна капитализация
 

2.39%

BGN 1,551,443
#1907
Обем (24 ч)
 

26.20%

BGN 42,393
#3800
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
2.73%
Циркулиращо предлагане
 
20,000,000 SLICE
100.00%
Общо предлагане
 
20,000,000 SLICE
макс. предлагане
 
20,000,000 SLICE
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,551,443
Конвертор от SLICE в BGN
SLICE
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.0755
Високо
BGN0.07801
Най-висока за всички времена
Mar 25, 2021 (3 years ago)
BGN3.65
-97.88%
Най-ниска за всички времена
Nov 02, 2023 (7 months ago)
BGN0.05036
+54.04%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,116x
4803rd / 10.1K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Tranche Finance community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Tranche Finance пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Tranche Finance

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Tranche Finance

Какво е Траншово Финансиране?

Tranche Finance е децентрализиран протокол, създаден да иновира начина, по който се управлява рискът в екосистемата на криптовалутите. Той постига това, като позволява разделянето на токени за натрупване на лихва на две различни категории: компоненти с фиксирана лихва и компоненти с променлива лихва. Това разделяне се улеснява чрез интеграция с всякакви токени, натрупващи лихва, като например тези, намиращи се в популярни DeFi платформи, създавайки два нови инструмента за натрупване на лихва. Тези инструменти са категоризирани като Tranche A, който предлага фиксирана лихва, и Tranche B, който предлага променлива лихва, отговаряйки на различните предпочитания за риск сред потребителите.

Протоколът се отличава в пространството на децентрализираните финанси (DeFi) чрез преопределяне на дълговата сениоритетност и предлагане на активи без епохи, постоянно дерискирани. Този подход към управлението на риска е уникален, тъй като предоставя на потребителите гъвкавост да управляват риска на своите инвестиции според техните предпочитания.

Управлението на екосистемата на Tranche Finance се извършва чрез Tranche Token, известен също като SLICE. Този токен позволява на притежателите да участват в процеса на вземане на решения чрез гласуване по параметри на протокола и въпроси на управлението. Освен това, притежателите на SLICE могат да залагат своите токени или да предоставят ликвидност, за да печелят награди, стимулирайки още повече участието в екосистемата. Протоколът също така включва механизъм за натрупване на стойност чрез използване на платформата, с такси, събрани в различни криптовалути, които след това се обменят за SLICE токени, подобрявайки неговата стойностна предложение.

SLICE токените имат общо предлагане от 20 милиона, с част, отделена за Tranche Treasury, и друга част, заключена в договори за вестинг за развитието на проекта. Токенът е създаден с механизъм за инфлация, който може да бъде активиран чрез гласуване на общността, осигурявайки динамичен и отзивчив модел на управление.

Като резюме, Tranche Finance предлага сложна платформа за управление на риск в DeFi, предоставяйки на потреб

Как е осигурено финансирането чрез траншове?

Как ще бъде използвано финансирането на траншове?

Кои са ключовите събития за Tranche Finance?