NVIR

цена на NvirWorld 
NVIR

BGN0.03046  

5.80% (1d)

Диаграма NvirWorld в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за NvirWorld
Пазарна капитализация
 

5.80%

BGN 32,059,500
#941
Обем (24 ч)
 

21.16%

BGN 3,029,665
#834
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
9.45%
Циркулиращо предлагане
 
1,052,511,922 NVIR
Общо предлагане
 
10,698,691,797 NVIR
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 325,882,017
Конвертор от NVIR в BGN
NVIR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02812
Високо
BGN0.03307
Най-висока за всички времена
Mar 24, 2022 (2 years ago)
BGN3.02
-98.99%
Най-ниска за всички времена
Apr 06, 2022 (2 years ago)
 
Няма данни
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение231,932x
265th / 10.1K
Self-Reported Tags
Web3Показване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

NvirWorld community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

NvirWorld пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за NvirWorld

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За NvirWorld