STRK

цена на Strike 
STRK

BGN12.37  

1.29% (1d)

Диаграма Strike в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Strike
Пазарна капитализация
 

1.28%

BGN 64,432,159
#644
Обем (24 ч)
 

18.69%

BGN 4,181,878
#982
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
6.49%
Циркулиращо предлагане
 
5,209,297 STRK
79.64%
Общо предлагане
 
6,540,888 STRK
макс. предлагане
 
6,540,888 STRK
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 80,902,184
Конвертор от STRK в BGN
STRK
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN12.16
Високо
BGN12.66
Най-висока за всички времена
Apr 12, 2021 (3 years ago)
BGN158.96
-92.22%
Най-ниска за всички времена
Jul 05, 2024 (18 days ago)
BGN8.60
+43.79%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение31,495x
1062nd / 10.0K
Тагове


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Strike community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Strike пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Strike

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Strike