HUNT

цена на Hunt Town 
HUNT

BGN0.7141  

2.30% (1d)

Диаграма Hunt Town в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Hunt Town
Пазарна капитализация
 

2.30%

BGN 90,281,041
#573
Обем (24 ч)
 

23.00%

BGN 38,588,523
#227
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
42.74%
Циркулиращо предлагане
 
126,425,414 HUNT
63.56%
Общо предлагане
 
198,912,688 HUNT
макс. предлагане
 
198,912,688 HUNT
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 142,044,578
Конвертор от HUNT в BGN
HUNT
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.7118
Високо
BGN0.7551
Най-висока за всички времена
Oct 06, 2021 (2 years ago)
BGN2.75
-74.02%
Най-ниска за всички времена
May 12, 2020 (4 years ago)
BGN0.003163
+22476.79%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение4,545x
3203rd / 8.8K
Self-Reported Tags
DeFiSmart ContractsDAppПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Hunt Town community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Hunt Town markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Hunt Town

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Hunt Town

Hunt Town serves as a collaborative hub for Web3 creators, linking their project-related endeavors in a unified space. Members gain access through a unique system that combines fungible token-backed membership passes with a community point mechanism. Entry into this exclusive guild is contingent upon owning Building NFTs, which are obtained by locking up 1,000 HUNT tokens.