RWA

цена на Rug World Assets 
RWA

BGN0.2509  

2.25% (1d)

Диаграма Rug World Assets в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Rug World Assets
Пазарна капитализация
 

2.25%

BGN 2,383,533
#1664
Обем (24 ч)
 

35.74%

BGN 234,825
#2411
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
9.85%
Циркулиращо предлагане
 
9,498,089 RWA
94.98%
Общо предлагане
 
10,000,000 RWA
макс. предлагане
 
10,000,000 RWA
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 2,509,487
Конвертор от RWA в BGN
RWA
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.2419
Високо
BGN0.2558
Най-висока за всички времена
Apr 19, 2024 (2 months ago)
BGN89,026.38
-100%
Най-ниска за всички времена
May 17, 2024 (a month ago)
BGN0.2303
+8.95%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение582x
7268th / 10.1K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Rug World Assets community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Rug World Assets пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Rug World Assets

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Rug World Assets