PUFETH

цена на pufETH 
PUFETH

BGN5,572.81  

0.42% (1d)

Диаграма pufETH в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за PufETH
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 829,498,513
#2629
Обем (24 ч)
 

22.31%

BGN 5,826,385
#602
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.70%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
148,847 PUFETH
Общо предлагане
 
223,352 PUFETH
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,244,697,805
Конвертор от PUFETH в BGN
PUFETH
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN5,525.49
Високо
BGN5,624.82
Най-висока за всички времена
Mar 12, 2024 (2 months ago)
BGN6,946.80
-19.78%
Най-ниска за всички времена
Feb 09, 2024 (3 months ago)
BGN4,064.27
+37.12%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение220x
8742nd / 10.0K
Тагове
DeFiEthereum EcosystemBinance Labs PortfolioПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

pufETH community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

pufETH пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за pufETH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За pufETH

What is Puffer?

Puffer is a decentralized native liquid restaking protocol (nLRP) built on Eigenlayer.

What is Puffer's pre-mainnet campaign?

What is Puffer's plan for mainnet launch?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализи на pufETH

Зарежда се...