PEEL

цена на Meta Apes 
PEEL

BGN0.02622  

3.29% (1d)

Диаграма Meta Apes в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Meta Apes
Пазарна капитализация
 

3.29%

BGN 4,021,872
#1517
Обем (24 ч)
 

62.71%

BGN 4,325
#5266
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.11%
Циркулиращо предлагане
 
153,410,748 PEEL
15.34%
Общо предлагане
 
202,916,819 PEEL
макс. предлагане
 
1,000,000,000 PEEL
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 26,216,366
Конвертор от PEEL в BGN
PEEL
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.02343
Високо
BGN0.02833
Най-висока за всички времена
Aug 04, 2022 (2 years ago)
BGN27.15
-99.9%
Най-ниска за всички времена
Jan 31, 2024 (6 months ago)
BGN0.001858
+1310.91%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,237x
4629th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Meta Apes community

skeleton-white
 
 
 
 
 
 

Meta Apes пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Meta Apes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta Apes Token Unlocks 

Updated at Jul 21, 2024 07:42:32 AM
 
 
 
 
 
 

За Meta Apes

 
 
 
 
 
 

ICO