F3

цена на Friend3 
F3

BGN0.05025  

1.59% (1d)

Диаграма Friend3 в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Friend3
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 2,826,635
#3009
Обем (24 ч)
 

10.48%

BGN 952,750
#1441
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
33.71%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
56,250,000 F3
5.63%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 F3
макс. предлагане
 
1,000,000,000 F3
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 50,251,293
Конвертор от F3 в BGN
F3
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.05013
Високо
BGN0.05129
Най-висока за всички времена
Mar 13, 2024 (2 months ago)
BGN0.1705
-70.53%
Най-ниска за всички времена
Feb 16, 2024 (3 months ago)
BGN0.03451
+45.62%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение5,817x
3130th / 10.0K
Тагове
Communications & Social MediaSocial TokenПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Friend3 community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Friend3 пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Friend3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Friend3

What is Friend3?

Friend3 is a social dApp where anyone can make friends and profit in the Web3 world. Friend3 is revolutionizing the social monetization landscape by offering customizable pay-per-group communities and introducing a decentralized donation mechanism, enabling automated passive income. This boosts direct financial incentives for content creators, completing the creator economy's ecological loop.

The Friend3 vision is focused on individual control, security, and a seamless user experience extending to applications like event ticketing, secure digital identity, and more. Backed by partnerships with BNB Chain, OKX, FLOKI, Coin98, SafePal, and more, Friend3 is ready to become the next generation of social media.

What are Friend3's Unique Features?

What is Friend3 (F3) Token Utility?

How Many Friend3 (F3) Tokens Are There in Circulation?

What is Friend3 Revenue Stream?

Where can I buy Friend3 (F3) Tokens?

Related pages: