MERL

цена на Merlin Chain 
MERL

BGN0.9136  

6.34% (1d)

Диаграма Merlin Chain в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Merlin Chain
Пазарна капитализация
 

6.34%

BGN 328,906,214
#334
Обем (24 ч)
 

27.25%

BGN 88,198,450
#104
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
26.82%
Циркулиращо предлагане
 
360,000,000 MERL
Общо предлагане
 
2,100,000,000 MERL
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,918,619,582
Конвертор от MERL в BGN
MERL
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.8261
Високо
BGN0.9154
Най-висока за всички времена
Apr 19, 2024 (a month ago)
BGN2.79
-67.23%
Най-ниска за всички времена
May 20, 2024 (7 days ago)
BGN0.5924
+54.21%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение9,863x
2477th / 10.0K
Тагове
Layer 2Bitcoin EcosystemПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Merlin Chain community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Merlin Chain пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Merlin Chain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Merlin Chain