SQR

цена на Magic Square 
SQR

BGN0.6123  

1.36% (1d)

Диаграма Magic Square в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Magic Square
Пазарна капитализация
 

1.36%

BGN 23,628,933
#1047
Обем (24 ч)
 

49.34%

BGN 2,357,750
#1067
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
9.98%
Циркулиращо предлагане
 
38,587,468 SQR
Общо предлагане
 
1,000,000,000 SQR
макс. предлагане
 
--
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 612,347,324
Конвертор от SQR в BGN
SQR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.6104
Високо
BGN0.627
Най-висока за всички времена
Jan 18, 2024 (4 months ago)
BGN1.41
-56.55%
Най-ниска за всички времена
May 17, 2024 (4 days ago)
BGN0.5781
+5.92%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение73,536x
594th / 10.0K
Тагове
PlatformDAppBNB Smart ChainПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Magic Square community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Magic Square пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Magic Square

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Magic Square

What is Magic Square (SQR)?

Magic Square is an immersive Discovery & Engagement Platform for the Web3 Crypto Ecosystem, empowering users to explore a wide array of community-vetted apps and games. Discover exciting rewards, engaging giveaways, and unlock incredible use-to-earn opportunities within our platform.

The native utility token SQR is hosted on BNB Smart Chain. SQR powers all aspects of the Magic Square ecosystem and allows for the seamless integration of users, developers, and validators.

What Makes Magic Square Unique?

Who Are the Founders of SQR Protocol?

Where Can I Buy Magic Square Protocol (SQR)?