GGR

цена на Gagarin 
GGR

BGN0.08313  

14.47% (1d)

Диаграма Gagarin в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Gagarin
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 6,650,213
#5296
Обем (24 ч)
 

739.07%

BGN 4,612
#4852
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.07%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
80,000,000 GGR
80.00%
Общо предлагане
 
100,000,000 GGR
макс. предлагане
 
100,000,000 GGR
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 8,312,767
Конвертор от GGR в BGN
GGR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.06835
Високо
BGN0.08313
Най-висока за всички времена
Feb 20, 2023 (a year ago)
BGN0.3604
-76.93%
Най-ниска за всички времена
Oct 28, 2023 (4 months ago)
BGN0.02655
+213.12%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение1,975x
4503rd / 8.8K
Self-Reported Tags
BNB Smart ChainGovernanceLaunchpadПоказване на всички


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Gagarin community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Gagarin markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Gagarin

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Gagarin

GAGARIN.WORLD is an ecosystem that provides crypto startups with a full range of services and products for a successful launch. Thanks to a high level of automation, GAGARIN lowers the entry threshold for investors, simplifies the process of finding partners and raising funds for projects. GAGARIN supports BNB chain, Ethereum, Polygon, TON, СSC, OKC, Bitgert, AVAX and others EVM-compatible blockchains. The GAGARIN utility token is called GGR. Placing GGR tokens in the GAGARIN launchpad pools allows the user to gain a level and the ability to receive distribution and participate in IDO.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICO