ROAR

цена на AlphaDEX 
ROAR

BGN0.00294  

3.31% (1d)

Диаграма AlphaDEX в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за AlphaDEX
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 160,250
#6976
Обем (24 ч)
 

170.26%

BGN 111
#6758
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
0.07%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
54,508,541 ROAR
46.83%
Общо предлагане
 
116,400,000 ROAR
макс. предлагане
 
116,400,000 ROAR
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 342,205
Конвертор от ROAR в BGN
ROAR
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN0.002846
Високо
BGN0.003019
Най-висока за всички времена
Jun 05, 2023 (9 months ago)
BGN153.48
-100%
Най-ниска за всички времена
Aug 26, 2023 (6 months ago)
BGN0.0007422
+296.1%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение2,442x
4203rd / 8.9K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

AlphaDEX community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

AlphaDEX markets

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за AlphaDEX

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За AlphaDEX

Alphadex is an innovative decentralized AMM, Incubator, Yield Farming & NFT Launch solution powered by & Moonriver, Moonbeam, Polygon, Ethereum, BSC and Shiden.

Major DEXs have significantly increased TVL over the past six months as DeFi has been supercharged by COVID, retail adoption of NFT’s, Metaverse and a general increased market interest in cryptocurrencies globally

Alphadex will adopt similar methodologies to the higher growth best practice DEXs listed in this chart by combining high-yield LP farmig opportunities, a sticky ecosystem, LP migration tool + being on Moonriver