CMC Crypto Playbook สำหรับปี 2566: การทำให้การกำกับดูแลมีลักษณะการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงโดย Jump Crypto
CMC Research

CMC Crypto Playbook สำหรับปี 2566: การทำให้การกำกับดูแลมีลักษณะการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงโดย Jump Crypto

4ในการอ่าน
2 months ago

ในส่วนการสร้างของ CMC Crypto Playbook สำหรับปี 2566 Jump Crypto จะหารือเกี่ยวกับเหตุผลและเสนอกรอบการทำงานสำหรับการกระจายอำนาจของการกำกับดูแลโปรโตคอล

CMC Crypto Playbook สำหรับปี 2566: การทำให้การกำกับดูแลมีลักษณะการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงโดย Jump Crypto

สารบัญ

ความก้าวหน้าที่สำคัญของบล็อคเชนคือการอนุญาตให้ฝ่ายค้านสามารถทำงานงานที่ซับซ้อนร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองตนเองแบบกระจายอำนาจหรือ —DAO—ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมทุกอย่างตั้งแต่พารามิเตอร์ของโปรโตคอลการให้ยืมไปจนถึงการจัดหาเงินทุนในการเสนอราคาเพื่อซื้อสำเนารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา แม้จะประสบความสำเร็จอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการปกครองแบบกระจายอำนาจ แต่โปรโตคอลก็ยังคงเต็มไปด้วยกลไกการลงคะแนนเสียงที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เช่น ประชาธิปไตยทางตรง และหนึ่งโทเค็น-หนึ่งโหวต หลายคนดูเหมือนจะไม่เต็มใจที่จะทดลองแนวคิดใหม่ๆ ที่ Jump Crypto เราเชื่อว่าโปรโตคอลคริปโตควรเริ่มแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง

ให้ปี 2566 เป็นปีที่การกำกับดูแลได้เริ่มเฟื่องฟูในธุรกิจคริปโต

ข้อบกพร่องของประชาธิปไตยทางตรง

การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจมักเกิดขึ้นในรูปแบบของการลงประชามติโดยผู้ถือครองโทเค็นทั้งหมด แต่ผู้ถือโทเค็นมักไม่มีส่วนร่วมในการประเมินข้อเสนอด้านธรรมาภิบาลแต่อย่างใด แนวคิดการกำกับดูแลโปรโตคอลใหม่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีแบนด์วิธจำกัดในการคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อจำนวนผู้ลงคะแนนมีมารกขึ้น โอกาสที่การลงคะแนนเสียงของผู้ใช้บริการรายย่อย จะได้รับการพิจาณาก็แทบจะเป็นศูนย์ ผลที่ได้คือแม้ว่าฟังก์ชันการกำกับดูแลจะเป็นไปในรูปแบบการกระจายอำนาจ แต่โปรโตคอลก็ยังจะถูกครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์และปลาวาฬอยู่ดี

ดังที่ Andrew Hall และ Porter Smith ได้หารือเกี่ยวกับ ประเด็นเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาตลอดประวัติศาสตร์การปกครองในระบอบประชาธิปไตย โปรโตคอลคริปโตควรใช้ประชาธิปไตยแบบตัวแทนให้บ่อยขึ้น พวกเขาควรถือคะแนนเสียงของผู้ถือโทเค็นเพื่อเลือกตัวแทนที่น่าเชื่อถือในการตัดสินใจที่สำคัญ ตัวแทนทำสัญญาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ กับผู้ใช้โปรโตคอล และสามารถสร้างกลไกสำหรับผู้ถือโทเค็นเพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจในทางที่ผิดได้โดยตัวแทนของพวกเขา —ชุมชนสามารถโหวตรางวัลโทเค็นเพื่อการปรับเงื่อนไขให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด
โปรโตคอลยังสามารถแนะนำคณะกรรมการตัวแทนที่จะมีการปรับให้เหมาะกับแนวความคิดริเริ่มในแต่ละประการ ตัวอย่างเช่น โปรโตคอล Liquid Staking ซึ่ง Lido มีคณะกรรมการ สำหรับการให้ทุนไปยังระบบนิเวศ การจัดหาทรัพยากร และอื่นๆ อีกมากมาย DeDAO—ซึ่งจัดการโครงการ DeGods NFT—ใช้ แนวทางที่แตกต่างกัน โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้นำชุมชน ตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้ง และ "ทีมของ Alpha Gods" การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับตัวเป็นตัวแทนที่มีคุณภาพสูงสามารถทำได้ด้วยการปรับเงื่อนไขรางวัลสำหรับตัวแทนที่แสดงพฤติกรรมเชิงบวก เช่น มีส่วนร่วมในการอภิปรายและรักษาอัตราการอนุมัติให้อยู่ในระดับที่สูง การวางแผนในการเป็นตัวแทนอย่างรอบคอบสามารถนำไปสู่การดำเนินการกำกับดูแลที่มุ่งมั่นและตั้งใจซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากการจับกลุ่มผลประโยชน์
แม้ในโปรโตคอลที่ไม่ได้มีการพัฒนาระบบตัวแทน การมอบหมายโทเค็นก็อาจเป็นวิธีที่มีความหมายในการบรรเทาอันตรายจากประชาธิปไตยทางตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีโทเค็นจำนวนน้อยและมีเวลาจำกัดสามารถมอบหมายเงินเดิมพันของตนให้กับผู้เชี่ยวชาญที่มีข้อมูลมากกว่า และผู้ที่มีเงินเดิมพันจำนวนมากแต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถมีส่วนร่วมในระบบการกระจายอำนาจได้อย่างไร้ข้อสงสัย การมอบหมายเหล่านี้สามารถบังคับใช้ได้โดย สัญญาทางกฎหมาย หรือแม้แต่ทำผ่าน smart contracts

One-Token-One-Vote และ Dominance of Whales

โปรโตคอลคริปโตแบบกระจายอำนาจที่มักถูกใช้ในนามจะถูกครอบงำโดยนักพัฒนาและนักลงทุนรายแรกๆ เป็นเรื่องปกติที่โทเค็นหมุนเวียนส่วนใหญ่จะสะสมในกลุ่มเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจ มันจึงต้องการลดผลกระทบที่เกินขอบเขตของวาฬเหล่านี้

ก่อนหน้านี้เราได้ แนะนำให้ใช้การลงคะแนนเสียงแบบรากที่สอง ในการทำเช่นนั้น ในกลไกนี้ ผู้เข้าร่วมโปรโตคอลจะลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนของรากที่สองของยอดโทเค็นที่พวกเขามี ดังนั้นบุคคลที่มีโทเค็นจำนวน 25 โทเค็นจะมีอำนาจในการลงคะแนนมากกว่าบุคคลที่มีโทเค็นเพียง 5 โทเค็น การได้รับโทเค็นมากขึ้นจะเพิ่มพลังในการลงคะแนน แต่มันก็เป็นเพียงรูปแบบเชิงเส้นย่อยเท่านั้น ผลที่ตามมาคือ ผู้เข้าร่วมโปรโตคอลที่มีขนาดเล็กกว่าจะมีอำนาจเหนือกว่าในการกำกับดูแลโปรโตคอล และเกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ (การเพิ่มผลตอบแทนที่คาดหวังสูงสุดสำหรับผู้ถือโทเค็นทั้งหมด) และส่วนของผู้ถือหุ้น (ทำให้ผู้ถือโทเค็นทั้งหมดมีสิทธิ์ในการออกเสียง)
เนื่องจากคริปโตวอลเลทมักจะไม่เชื่อมโยงกับตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง บุคคลหรือองค์กรเพียงหนึ่งคนก็สามารถกระจายยอดคงเหลือโทเค็นขนาดใหญ่ไปยังวอลเลทหลากหลายใบเพื่อเพิ่มพลังในการลงคะแนนเสียงได้ การจัดการปัญหา "ซีบิล" ให้หมดโดยสิ้นเชิงถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่มีวิธีที่ เป็นไปได้ หลากหลาย วิธี ในการทำให้ปัญหาดังกล่าวดีขึ้น มีโซลูชันข้อมูลประจำตัวซึ่งเชื่อมโยงดิจิทัลวอลเลทเข้ากับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังพวกเขา โซลูชันแรงเสียดทานซึ่งทำให้การโจมตีของซีบิลมีค่าใช้จ่ายสูงในการดำเนินการ และท้าทายวิธีการแก้ปัญหาซึ่งสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมตรวจสอบโปรโตคอล เรายกตัวอย่างของแต่ละแนวทางในลิงก์ที่เราได้ให้ไว้ด้านบน

DAO ควรพิจารณาทางเลือกของกลไกการลงคะแนนว่าเป็นเพียงเครื่องมือเดียวในชุดเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบโต้การเปลี่ยนแปลงแบบหนึ่งโทเค็นต่อหนึ่งคะแนน นอกจากนี้ยังสามารถผลักดันสิ่งอื่นๆ ได้อีก ตัวอย่างเช่น โปรโตคอลสามารถแยกแยะประเภทของโทเค็นเพื่อให้โทเค็นบางอย่างตัวมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ไม่สามารถใช้เพื่อเข้าร่วมในการกำกับดูแลได้ สิ่งนี้สามารถจูงใจให้ปลาวาฬให้ดึงโทเค็นการกำกับดูแลสำรองของพวกเขาออกมาใช้เพื่อสนับสนุนการถือครองโทเค็นในชุดที่มีรางวัลสูงกว่า

กลไกทั่วไปในการสร้าง "สกินในเกม" สู่การกำกับดูแลก็มีประโยชน์เช่นกัน ดังที่ Vitalik Buterin ได้เขียนไว้แล้ว ตัวอย่างหนึ่งคือการล็อคโทเค็นของผู้ถือครองที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนข้อเสนอจนกว่าข้อเสนอนั้นจะถูกนำไปใช้ โปรโตคอลควรที่จะรวบรวมแนวคิดเหล่านี้และแนวคิดอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการกำกับดูแลของตนเองสำหรับการรวมศูนย์ที่สุังเกตุได้ให้น้อยที่สุด

การเรียกร้องให้ทำการทดลอง

การกำกับดูแลในโปรโตคอลคริปโตแบบบลูชิปค่อนข้างล้าสมัย และ DAO ก็ได้ครอบคลุมกลไกที่คล้ายๆ กันแล้ว เราเชื่อว่าโซลูชันการกำกับดูแลของทุกคนไม่ควรมีขนาดที่เท่ากัน แต่ควรเป็นโซลูชันเฉพาะสำหรับความต้องการของโปรโตคอลเฉพาะ โปรโตคอลและผู้ถือโทเค็นควรพิจารณาอย่างยิ่งที่จะทดลองแนวคิดใหม่ๆ

ที่ Jump Crypto เราเชื่อว่านวัตกรรมและการทดลองที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะของคริปโคควรมีบทบาทในการกำกับดูแลโปรโตคอลด้วย ท้ายที่สุดแล้ว การกำกับดูแลแบบรวมศูนย์อาจช่วยให้โปรโตคอลรอดพ้นจากปัญหาการเริ่มทำงานที่ช้าในช่วงเริ่มต้นได้ แต่การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจที่แท้จริงจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเพื่อทำให้แน่ใจว่ามันจะไม่ทำเกิดการรวมกลุ่มเป็นก้อน โปรโตคอลควรมีความไวต่อความต้องการด้านการกำกับดูแลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้ประโยชน์จากตัวเลือกทั้งหมดเพื่อให้การกำกับดูแลแบบกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์

บทความนี้มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาอื่น ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ("ไซต์ของบุคคลที่สาม") ไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ CoinMarketCap และ CoinMarketCap จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิงก์ที่มีอยู่ในไซต์ของบุคคลที่สาม หรือการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตของบุคคลที่สามที่มีต่อไซต์ของบุคคลที่สาม CoinMarketCap ได้ส่งมอบลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรอง การอนุมัติ หรือเป็นการแนะนำโดย CoinMarketCap ของเว็บไซต์หรือการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และต้องใช้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น มันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำการวิจัยและวิเคราะห์ด้วยตัวของคุณเองก่อนที่จะทำการตัดสินใจที่สำคัญใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ได้อธิบายไว้ บทความนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นและจะไม่ถูกตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของผู้เขียน [ของบริษัท] และไม่จำเป็นว่าจะต้องสะท้อนถึงความคิดเห็นของ CoinMarketCap แต่อย่างใด
4 people liked this article