Często zadawane pytania

Jak obliczane są ceny dla różnych kryptowalut?

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części Kryteria notowania w metodologii.

Co to jest „Kapitalizacja rynkowa” i jak się ją oblicza?

Kapitalizacja rynkowa to jeden ze sposobów oceny względnego rozmiaru kryptowaluty. Oblicza się go poprzez pomnożenie ceny przez podaż obiegową.

Kapitalizacja rynkowa = cena X podaż obiegowa.

Jaka jest różnica między „podażą obiegową”, „podażą całkowitą” i „maksymalną podażą”?

Podaż obiegowa to najlepsze przybliżenie liczby monet krążących na rynku i w rękach ogółu społeczeństwa.
Podaż całkowita to całkowita liczba istniejących monet (pomniejszona o monety, których spalenie zostało potwierdzone).
Maksymalna podaż to najlepsze przybliżenie maksymalnej liczby monet, jakie kiedykolwiek istniałyby w trakcie życia kryptowaluty.

Dlaczego podaż obiegowa jest używana do określania kapitalizacji rynkowej zamiast podaży całkowitej?

Odkryliśmy, że podaż obiegowa jest znacznie lepszym wskaźnikiem do określania kapitalizacji rynkowej. Monety, które są zablokowane, zastrzeżone lub nie mogą być sprzedawane na rynku publicznym, są monetami, które nie mogą wpływać na cenę, a zatem nie powinny mieć również wpływu na kapitalizację rynkową. Metoda korzystania z podaży obiegowej jest analogiczna do metody obliczania liczby akcji w obrocie do określania kapitalizacji rynkowej firm w tradycyjnym inwestowaniu.

Jaka jest różnica między „monetą” a „tokenem” na stronie?

A to kryptowaluta, która może działać niezależnie.

A to kryptowaluta, która jest zależna od innej kryptowaluty jako platformy do działania. Sprawdź is a cryptocurrency that depends on another cryptocurrency as a platform to operate. Check out the , aby wyświetlić listę tokenów i odpowiadających im platform.

Jakie są kryteria notowania kryptowaluty lub giełdy na CoinMarketCap?

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części Kryteria notowania w metodologii.

Dlaczego rynki bez opłat są wyłączone ze średniej ceny i całkowitego wolumenu handlu?

Gdy na giełdzie nie są pobierane żadne opłaty, trader (lub bot) może handlować ze sobą i generować dużo „fałszywego” wolumenu bez kary. Nie można ustalić, ile objętości jest fałszywe, dlatego całkowicie wykluczamy ją z obliczeń.

Why I no longer see the affiliate links for Exchanges on CoinMarketCap?

We discontinued the Affiliate Program due to compliance reasons. Hence, the affiliate links to all the Affiliate Program participant exchanges were removed.

Jak kupić kryptowalutę?

CoinMarketCap raportuje działalność handlową tysięcy rynków, ale nie sprzedaje bezpośrednio żadnej kryptowaluty. Najlepszym sposobem na znalezienie miejsca zakupu jest sprawdzenie w sekcji rynków kryptowaluty. Na przykład, aby dowiedzieć się, gdzie kupić Bitcoin, możesz zajrzeć do sekcji rynków dla Bitcoin.

W jakiej strefie czasowej znajduje się strona?

Dane są gromadzone, rejestrowane i zgłaszane w czasie UTC, chyba że określono inaczej.

O której godzinie opiera się 24-godzinna zmiana %?

Opiera się na bieżącym czasie. To ciągły okres 24 godzin.

Dlaczego notujecie [wstaw losową kryptowalutę]? To wyraźnie oszustwo!

Niemal każda kryptowaluta była nazywana w pewnym momencie swojego istnienia oszustwem. Nie jesteśmy tutaj, aby oceniać zalety jakiejkolwiek kryptowaluty, ale zapewniamy najlepsze narzędzia do wyciągania własnych wniosków. O ile spełnia kryteria notowania, kwalifikuje się do znalezienia się na stronie.

Dlaczego nie notujecie [wstaw losową kryptowalutę]?

Chociaż staramy się dodawać każdą kryptowalutę we wszechświecie, praktycznie niemożliwe jest wyszczególnienie wszystkich. Notowanie kryptowalut jest w dużej mierze procesem ręcznym, który wymaga czasu i zasobów, aby zapewnić dokładność naszych danych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części Kryteria notowania w metodologii.

Czy oferujecie API dla swoich danych?

Tak! Zobacz CoinMarketCap API.

Czy mogę użyć treści (zrzuty ekranu, dane, wykresy itp.) do jednego z moich osobistych projektów i (lub) użytku komercyjnego?

Możesz korzystać z treści do celów akademickich lub dziennikarskich, pod warunkiem że jako źródło podałeś coinmarketcap.com. Zapoznaj się z Warunkami korzystania dla witryny.

Dlaczego czasami pojawia się znak zapytania dla podaży obiegowej i kapitalizacji rynkowej kryptowaluty?

W celu zapewnienia dokładnych rankingów kapitalizacji rynkowej ściśle współpracujemy z zespołami i programistami w celu weryfikacji szczegółów dotyczących dostaw w ich odpowiednich łańcuchach bloków. Jeśli pojawi się znak zapytania, oznacza to, że jeszcze nie zweryfikowaliśmy w wystarczającym stopniu podaży obiegowej i wynikającej z niej kapitalizacji rynkowej.