Zrzeczenie odpowiedzialności

Brak porad inwestycyjnych

Informacje podane na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej, finansowej, handlowej ani żadnej innej porady i nie należy traktować żadnej zawartości witryny jako takiej. CoinMarketCap nie zaleca kupowania, sprzedawania lub przechowywania jakiejkolwiek kryptowaluty. Należy przeprowadzić własną analizę z należytą starannością i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Dokładność informacji

CoinMarketCap będzie dążyć do zapewnienia dokładności informacji podawanych na tej stronie, chociaż nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek brakujące lub nieprawidłowe informacje. CoinMarketCap zapewnia wszystkie informacje takie, jakie są. Użytkownik korzysta z wszelkich dostępnych tu informacji na własne ryzyko.

Brak poparcia

Pojawienie się reklam i hiperlinków stron trzecich na stronach CoinMarketCap nie jest wyrazem poparcia, gwarancją ani rekomendacją CoinMarketCap. Podejmując decyzję o skorzystaniu z usług stron trzecich należy zachować należytą ostrożność.

Affiliate Disclosure

CoinMarketCap may receive compensation for affiliate links. This compensation may be in the form of money or services and could exist without any action from a site visitor. Should you perform activities in relation to an affiliate link, it is understood that some form of compensation might be made to CoinMarketCap. For example, if you click on an affiliate link, and sign up and trade on an exchange, CoinMarketCap may receive compensation. Each affiliate link is clearly marked with an icon next to it.