×
×
क्रिप्टोकरेंसी:  7,138मार्केट:  29,714मार्केट कैप:  $330,311,549,98924 घंटे का आयतन:  $100,556,094,379BTC प्रभाव:  58.5%
मार्केट कैप:  $330,311,549,98924 घंटे का आयतन:  $100,556,094,379BTC प्रभाव:  58.5%क्रिप्टोकरेंसी:  7,138मार्केट:  29,714

Graviex

$85,518.97 USD
8.18382104 BTC

सक्रिय मार्केट

Rankमुद्रा जोडाआयतन (24 घंटे)मूल्यआयतन (%)
Liquidity
वर्गफीस का प्रकारअपडेट
Rankमुद्रा
Rankमुद्रा जोडाआयतन (24 घंटे)मूल्यआयतन (%)
Liquidity
वर्गफीस का प्रकारअपडेट
1
$15,024
$0.240314
17.57%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
2
$12,826
$0.027529
15.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
3
$12,030
$0.009075
14.07%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
4
$10,882
$0.061512
12.72%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
5
$6,644
$0.011926
7.77%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
6
$5,222
$0.003979
6.11%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
7
$3,883
$0.002642
4.54%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
8
$2,210
$0.066002
2.58%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
9
$1,986
$0.132454
2.32%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
10
$1,831
$344.63
2.14%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
11
$1,723
$0.032604
2.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
12
$1,686
$0.028761
1.97%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
13
$1,466
$0.000731
1.71%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
14
$952
$0.000094
1.11%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
15
$831
$0.046264
0.97%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
16
$825
$0.007624
0.96%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
17
$641
$0.133676
0.75%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
18
$523
$46.94
0.61%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
19
$387
$0.136569
0.45%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
20
$364
$0.000251
0.43%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
21
$325
$0.000334
0.38%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
22
$301
$0.000689
0.35%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
23
$287
$6.26
0.34%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
24
$273
$0.008250
0.32%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
25
$248
$0.026464
0.29%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
26
$212
$0.009775
0.25%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
27
$192
$0.013806
0.22%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
28
*** $100
*** $0.006245
0.12%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
29
$85
$0.002783
0.10%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
30
$85
$0.031450
0.10%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
31
$81
$0.008355
0.10%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
32
$78
$0.015686
0.09%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
33
*** $76
*** $0.000013
0.09%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
34
$72
$0.025064
0.08%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
35
$69
$0.020469
0.08%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
36
$68
$0.000338
0.08%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
37
$64
$0.001285
0.07%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
38
$61
$0.000019
0.07%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
39
$58
$0.000125
0.07%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
40
$57
$0.000418
0.07%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
41
$49
$365.95
0.06%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
42
*** $41
*** $0.001671
0.05%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
43
$38
$0.033941
0.04%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
44
$36
$0.000731
0.04%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
45
$36
$0.020574
0.04%
-
Spot
Percentage
620 घंटे पहले
46
$34
$0.018850
0.04%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
47
$32
$0.033429
0.04%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
48
$30
$0.000376
0.04%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
49
$29
$0.007885
0.03%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
50
$26
$0.437162
0.03%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
51
$25
$0.005974
0.03%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
52
$25
$0.033226
0.03%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
53
$24
$0.000022
0.03%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
54
$24
$9,906.30
0.03%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
55
$22
$0.000325
0.03%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
56
$22
$0.000953
0.03%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
57
$21
$0.016062
0.02%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
58
$19
$0.009322
0.02%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
59
$19
$0.057439
0.02%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
60
$18
$0.009420
0.02%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
61
$16
$0.002820
0.02%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
62
$16
$0.107264
0.02%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
63
$15
$0.000007
0.02%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
64
$14
$0.135764
0.02%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
65
$10
$0.000008
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
66
$10
$0.001117
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
67
$10
$0.003164
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
68
$10
$0.006172
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
69
$8
$0.000782
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
70
$8
$0.001117
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
71
$8
$0.064561
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
72
$8
$0.506088
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
73
*** $7
*** $0.000940
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
74
$7
$0.022234
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
75
$7
$0.019734
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
76
$6
$11,581.40
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
77
$5
$0.054438
0.01%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
78
$5
$67.06
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
79
$5
$0.004156
0.01%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
80
*** $4
*** $0.000019
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
81
$3
$0.410405
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
82
$3
$0.004083
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
83
$3
$0.002799
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
84
$3
$0.055569
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
85
$3
$0.000178
0.00%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
86
$3
$0.002193
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
87
$2
$0.000063
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
88
$2
$0.000084
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
89
$2
$91.15
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
90
$2
$0.020375
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
91
$2
$0.000376
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
92
$2
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
93
$2
$0.002552
0.00%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
94
$1
$0.001361
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
95
$1
$0.000008
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
96
$1
$0.026026
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
97
$1
$0.004449
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
98
*** $1
*** $0.001880
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
99
$1
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
100
*** $1
*** $0.000564
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
101
$1
$0.009712
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
102
$0.952247
$0.000319
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
103
$0.623729
$0.000736
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
104
$0.374263
$0.056864
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
105
*** $0.170119
*** $0.006048
0.00%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
106
*** $0.034178
*** $0.000681
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
107
$0.015761
$0.007880
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
108
$0.014555
$0.002949
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
109
*** $0.001802
*** $0.000030
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
110
$0.000099
$0.001760
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
111
$?
$53.03
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
112
$?
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
113
$?
$0.000296
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
114
$?
$8.20
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
115
$?
$0.000395
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
116
$?
$0.000230
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
117
$?
$0.000533
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
118
$?
$0.002298
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
119
$?
$0.000230
0.00%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
120
$?
$0.002454
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
121
$?
$0.000710
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
122
$?
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
123
*** $?
*** $0.001358
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
124
$?
$0.000157
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
125
*** $?
*** $0.000031
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
126
$?
$0.003049
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
127
$?
$7,778.46
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
128
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
129
$?
$0.014036
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
130
$?
$0.000376
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
131
$?
$2.30
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
132
$?
$0.052217
0.00%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
133
$?
$0.003029
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
134
$?
$3.50
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
135
$?
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
136
$?
$0.006579
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
137
$?
$0.005679
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
138
$?
$0.084592
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
139
$?
$0.050049
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
140
*** $?
*** $0.067707
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
141
$?
$0.005942
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
142
$?
$0.070065
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
143
$?
$0.029179
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
144
$?
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
145
$?
$0.005260
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
146
$?
$0.006402
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
147
$?
$0.069585
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
148
*** $?
*** $0.118063
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
149
$?
$0.040000
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
150
*** $?
*** $0.025039
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
151
$?
$0.075251
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
152
$?
$0.082712
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
153
$?
$0.136096
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
154
$?
$0.002110
0.00%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
155
$?
$5.44
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
156
*** $?
*** $4.42
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
157
$?
$0.002597
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
158
*** $?
*** $0.001681
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
159
$?
$3.00
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
160
*** $?
*** $0.001701
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
161
$?
$0.003903
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
162
*** $?
*** $0.000031
0.00%
0
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
163
$?
$0.001744
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
164
$?
$0.008605
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
165
*** $?
*** $0.455920
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
166
*** $?
*** $0.000104
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
167
$?
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
168
*** $?
*** $0.004368
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
169
$?
$0.000011
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
170
*** $?
*** $0.000104
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
171
$?
$0.000468
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
172
$?
$0.050077
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
173
$?
$2.48
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
174
$?
$0.000835
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
175
$?
$0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
176
$?
$0.340240
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
177
$?
$0.394928
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
178
$?
$0.214090
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
179
$?
$0.000929
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
180
$?
$0.002193
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
181
$?
$0.002261
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
182
$?
$0.353510
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
183
*** $?
*** $0.102072
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
184
*** $?
*** $0.510504
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
185
$?
$0.007519
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
186
$?
$3.30
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
187
*** $?
*** $0.000010
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
188
*** $?
*** $0.000022
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
189
$?
$0.021430
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
190
*** $?
*** $0.000115
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
191
$?
$0.266265
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले
192
$?
$0.010861
0.00%
-
Spot
Percentage
22 घंटे पहले

*** मूल्‍य/आयतन छोड़ा हुआ - गैर का पता चला

असत्यापित बाजार

लोड हो रहा है