×
×
क्रिप्टोकरेंसी:  7,805मार्केट:  33,553मार्केट कैप:  $541,222,552,24524 घंटे का आयतन:  $167,157,718,551BTC प्रभाव:  62.2%

Fatbtc

$61,465,538 USD
3,386 BTC

सक्रिय मार्केट

Rankमुद्रा जोडाआयतन (24 घंटे)मूल्यआयतन (%)
Liquidity
वर्गफीस का प्रकारअपडेट
Rankमुद्रा
Rankमुद्रा जोडाआयतन (24 घंटे)मूल्यआयतन (%)
Liquidity
वर्गफीस का प्रकारअपडेट
1
$25,342,488
$18,161.12
41.23%
25
Spot
Percentage
हाल ही में
2
$5,785,244
$548.80
9.41%
22
Spot
Percentage
हाल ही में
3
$5,718,405
$546.54
9.30%
20
Spot
Percentage
हाल ही में
4
$5,257,715
$76.32
8.55%
8
Spot
Percentage
हाल ही में
5
$2,679,753
$269.79
4.36%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
6
$1,907,235
$546.09
3.10%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
7
$1,828,147
$13.12
2.97%
11
Spot
Percentage
हाल ही में
8
$1,627,926
$77.68
2.65%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
9
$1,418,783
$0.202749
2.31%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
10
$1,417,484
$101.56
2.31%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
11
$1,344,830
$2.91
2.19%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
12
$1,278,413
$18,133.86
2.08%
6
Spot
Percentage
हाल ही में
13
$1,248,426
$17,830.50
2.03%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
14
$883,903
$0.640586
1.44%
9
Spot
Percentage
हाल ही में
15
$872,320
$0.623663
1.42%
8
Spot
Percentage
हाल ही में
16
$714,936
$102.77
1.16%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
17
$656,227
$0.000629
1.07%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
18
$637,586
$17,894.43
1.04%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
19
$608,595
$49.56
0.99%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
20
$602,696
$0.028591
0.98%
5
Spot
Percentage
हाल ही में
21
$589,639
$168.35
0.96%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
22
$450,598
$0.428458
0.73%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
23
$429,116
$3.06
0.70%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
24
$366,763
$0.026350
0.60%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
25
$338,563
$5.14
0.55%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
26
$289,844
$0.209124
0.47%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
27
$270,684
$0.012954
0.44%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
28
*** $267,745
*** $0.037988
0.44%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
29
$266,851
$0.037905
0.43%
10
Spot
Percentage
हाल ही में
30
$261,319
$0.024944
0.43%
8
Spot
Percentage
हाल ही में
31
$216,460
$0.622269
0.35%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
32
$213,951
$0.031835
0.35%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
33
$109,068
$0.135650
0.18%
24
Spot
Percentage
हाल ही में
34
$107,114
$0.000598
0.17%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
35
$103,967
$0.233942
0.17%
8
Spot
Percentage
हाल ही में
36
$103,357
$3.00
0.17%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
37
$98,101
$0.074728
0.16%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
38
$90,199
$0.446478
0.15%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
39
$81,613
$2.67
0.13%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
40
$80,536
$576.33
0.13%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
41
$68,847
$6.53
0.11%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
42
$60,740
$0.003468
0.10%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
43
$60,738
$0.331608
0.10%
-
Spot
Percentage
968 घंटे पहले
44
$53,893
$0.025627
0.09%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
45
$53,443
$0.003811
0.09%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
46
*** $48,715
*** $0.023143
0.08%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
47
$46,306
$0.109283
0.08%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
48
$45,624
$0.003305
0.07%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
49
$37,612
$4.96
0.06%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
50
$34,775
$2.63
0.06%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
51
$34,440
$0.000024
0.06%
7
Spot
Percentage
हाल ही में
52
$30,180
$0.248478
0.05%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
53
$20,088
$0.011012
0.03%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
54
$19,601
$0.139449
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
55
$18,801
$1.90
0.03%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
56
$18,201
$0.261079
0.03%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
57
*** $16,530
*** $0.043819
0.03%
-
Spot
Percentage
963 घंटे पहले
58
$14,475
$405.75
0.02%
-
Spot
Percentage
968 घंटे पहले
59
$14,361
$0.103210
0.02%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
60
*** $13,843
*** $0.991278
0.02%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
61
$12,631
$0.002549
0.02%
-
Spot
Percentage
942 घंटे पहले
62
$12,171
$0.180573
0.02%
-
Spot
Percentage
940 घंटे पहले
63
$10,775
$0.070085
0.02%
-
Spot
Percentage
487 घंटे पहले
64
$9,045
$0.063968
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
65
$8,993
$0.081593
0.01%
-
Spot
Percentage
992 घंटे पहले
66
$8,512
$0.001358
0.01%
-
Spot
Percentage
962 घंटे पहले
67
$8,506
$0.760018
0.01%
-
Spot
Percentage
51 दिन पहले
68
$6,923
$0.004895
0.01%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
69
$6,591
$0.186440
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
70
$6,415
$0.046066
0.01%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
71
$6,325
$0.314087
0.01%
-
Spot
Percentage
939 घंटे पहले
72
*** $6,221
*** $0.060623
0.01%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
73
$5,640
$0.035721
0.01%
-
Spot
Percentage
967 घंटे पहले
74
$5,631
$0.012253
0.01%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
75
$4,994
$0.180005
0.01%
-
Spot
Percentage
991 घंटे पहले
76
$4,776
$1.53
0.01%
-
Spot
Percentage
966 घंटे पहले
77
*** $4,294
*** $0.012831
0.01%
-
Spot
Percentage
939 घंटे पहले
78
$4,141
$0.029431
0.01%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
79
$4,024
$6.68
0.01%
-
Spot
Percentage
986 घंटे पहले
80
*** $3,908
*** $0.099749
0.01%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
81
$3,836
$0.000027
0.01%
8
Spot
Percentage
हाल ही में
82
*** $3,694
*** $2.15
0.01%
-
Spot
Percentage
985 घंटे पहले
83
$3,242
$11.66
0.01%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
84
$2,861
$0.402431
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
85
$2,552
$0.921050
0.00%
-
Spot
Percentage
986 घंटे पहले
86
$2,422
$0.024788
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
87
$2,257
$0.467433
0.00%
-
Spot
Percentage
73 दिन पहले
88
*** $2,244
*** $0.911039
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
89
$1,998
$4.90
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
90
$1,974
$0.000938
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
91
*** $1,902
*** $0.017620
0.00%
-
Spot
Percentage
992 घंटे पहले
92
$1,880
$0.271891
0.00%
-
Spot
Percentage
583 घंटे पहले
93
$1,803
$0.008709
0.00%
4
Spot
Percentage
हाल ही में
94
*** $1,491
*** $0.013057
0.00%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
95
$1,324
$0.095087
0.00%
-
Spot
Percentage
939 घंटे पहले
96
$753
$0.015717
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
97
$752
$0.003446
0.00%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
98
$628
$1.75
0.00%
6
Spot
Percentage
हाल ही में
99
$464
$0.014348
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
100
$456
$0.121630
0.00%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
101
$434
$1.06
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
102
$392
$1,254.94
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
103
$361
$0.000051
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
104
*** $348
*** $0.124142
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
105
$319
$0.019222
0.00%
-
Spot
Percentage
985 घंटे पहले
106
$191
$0.002703
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
107
$107
$0.170182
0.00%
3
Spot
Percentage
हाल ही में
108
$0.318859
$0.000073
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
109
$0.241048
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
110
$0.047780
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
111
$?
$0.000077
0.00%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
112
$?
$0.068736
0.00%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
113
$?
$0.000166
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
114
$?
$0.012498
0.00%
-
Spot
Percentage
939 घंटे पहले
115
$?
$0.000002
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
116
$?
$3.66
0.00%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
117
$?
$0.000002
0.00%
0
Spot
Percentage
हाल ही में
118
$?
$0.000281
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
119
$?
$0.042223
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
120
$?
$0.000017
0.00%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
121
$?
$0.001104
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
122
$?
$0.018135
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
123
$?
$0.204185
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
124
$?
$253.53
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
125
$?
$0.000105
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
126
$?
$0.001632
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
127
$?
$0.000449
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
128
$?
$0.000055
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
129
$?
$1,048.52
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
130
$?
$0.362723
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
131
$?
$4.54
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
132
$?
$0.005804
0.00%
1
Spot
Percentage
हाल ही में
133
*** $?
*** $1.87
0.00%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
134
$?
$0.083585
0.00%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
135
$?
$5.01
0.00%
-
Spot
Percentage
382 घंटे पहले
136
$?
$0.000181
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
137
$?
$0.001001
0.00%
-
Spot
Percentage
943 घंटे पहले
138
$?
$0.008601
0.00%
-
Spot
Percentage
943 घंटे पहले
139
$?
$0.018221
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
140
*** $?
*** $12.76
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
141
$?
$0.062711
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
142
$?
$0.550628
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
143
$?
$0.020023
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
144
*** $?
*** $0.024708
0.00%
-
Spot
Percentage
986 घंटे पहले
145
$?
$0.012013
0.00%
2
Spot
Percentage
हाल ही में
146
*** $?
*** $0.011813
0.00%
-
Spot
Percentage
967 घंटे पहले
147
$?
$0.296895
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
148
$?
$0.741769
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
149
$?
$43.13
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
150
*** $?
*** $0.005306
0.00%
-
Spot
Percentage
967 घंटे पहले
151
$?
$0.800913
0.00%
-
Spot
Percentage
968 घंटे पहले
152
$?
$0.634766
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
153
$?
$0.016609
0.00%
-
Spot
Percentage
963 घंटे पहले
154
$?
$0.428658
0.00%
-
Spot
Percentage
942 घंटे पहले
155
$?
$0.190402
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
156
*** $?
*** $0.150171
0.00%
-
Spot
Percentage
985 घंटे पहले
157
$?
$4.00
0.00%
-
Spot
Percentage
990 घंटे पहले
158
*** $?
*** $43.05
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
159
$?
$1.21
0.00%
-
Spot
Percentage
61 दिन पहले
160
$?
$3.10
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
161
$?
$0.797231
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
162
$?
$0.105190
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
163
$?
$14.85
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
164
$?
$0.160183
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
165
$?
$0.042649
0.00%
-
Spot
Percentage
42 दिन पहले
166
$?
$0.121661
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
167
*** $?
*** $2.66
0.00%
-
Spot
Percentage
967 घंटे पहले
168
$?
$0.031236
0.00%
-
Spot
Percentage
986 घंटे पहले
169
$?
$0.100114
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
170
$?
$0.041523
0.00%
-
Spot
Percentage
61 दिन पहले
171
*** $?
*** $0.214244
0.00%
-
Spot
Percentage
52 दिन पहले
172
$?
$0.087679
0.00%
-
Spot
Percentage
966 घंटे पहले
173
$?
$0.167691
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
174
*** $?
*** $0.034639
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
175
$?
$0.028533
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
176
$?
$0.135363
0.00%
-
Spot
Percentage
90 दिन पहले
177
*** $?
*** $0.082995
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
178
$?
$0.044250
0.00%
-
Spot
Percentage
942 घंटे पहले
179
*** $?
*** $0.350375
0.00%
-
Spot
Percentage
583 घंटे पहले
180
*** $?
*** $0.158201
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
181
*** $?
*** $40.05
0.00%
-
Spot
Percentage
993 घंटे पहले
182
$?
$0.470504
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
183
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
88 दिन पहले
184
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
185
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
186
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
187
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
188
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
189
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
190
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
191
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
192
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
66 दिन पहले
193
$?
$0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
194
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
88 दिन पहले
195
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
88 दिन पहले
196
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
86 दिन पहले
197
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
198
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
199
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
200
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
201
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
202
*** $?
*** $0.000000
0.00%
-
Spot
Percentage
87 दिन पहले
203
$?
$5.52
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
204
$?
$8.47
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में
205
$?
$1.15
0.00%
-
Spot
Percentage
हाल ही में

*** मूल्‍य/आयतन छोड़ा हुआ - गैर का पता चला

असत्यापित बाजार

लोड हो रहा है