Κορυφαία USD Stablecoin Tokens ανά Κεφαλαιοποίηση αγοράς

Παρακάτω παρατίθενται τα κορυφαία κρυπτονομίσματα και tokens που χρησιμοποιούνται για το USD Stablecoin. Αναφέρονται με σειρά μεγέθους ανά κεφαλαιοποίηση. Για να αναδιατάξετε τη λίστα, απλώς κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές - όπως 24 ώρες ή 7 ημέρες - για να δείτε τον κλάδο από διαφορετική οπτική γωνία.

#

Όνομα

Τιμή

1h %

24h %

7d %

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

Volume(24h)

Κυκλοφοριακή Προσφορά

Τελευταίες 7 Ημέρες

3

0.15%0.70%1.62%

€73.37B€73,367,079,406

€28,641,219,090

31,102,691,804 USDT

79,672,364,929 USDT

tether-7d-price-graph

5

0.17%0.71%1.54%

€30.03B€30,031,693,937

€4,062,402,212

4,412,853,083 USDC

32,622,435,264 USDC

usd-coin-7d-price-graph

11

0.13%0.77%1.54%

€6.97B€6,969,916,119

€2,993,319,218

3,252,112,006 BUSD

7,572,512,732 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

17

0.12%0.67%1.41%

€4.87B€4,873,583,154

€124,346,781

135,064,872 DAI

5,293,662,433 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

32

0.09%0.65%1.37%

€1.88B€1,879,183,496

€945,472,242

1,026,158,727 TUSD

2,039,552,786 TUSD

trueusd-7d-price-graph

58

0.16%0.39%1.28%

€810.90M€810,900,056

€4,723,597

5,114,953 USDP

878,084,065 USDP

paxos-standard-7d-price-graph

64

0.14%0.78%1.74%

€660.27M€660,268,076

€24,796,528

27,240,020 USDD

725,332,036 USDD

usdd-7d-price-graph

76

0.09%0.51%0.70%

€564.34M€564,340,717

€588,992

633,567 GUSD

607,049,883 GUSD

gemini-dollar-7d-price-graph

154

0.29%0.62%2.47%

€193.60M€193,596,448

€7,604,985

384,960,743 USTC

9,799,760,283 USTC

terrausd-7d-price-graph

208

0.05%0.59%1.13%

€961.21M€961,210,850

€7,090,037

7,706,995 FRAX

1,044,853,133 FRAX

frax-7d-price-graph
Liquity USDLUSD$1.01
USDX [Kava]USDX$0.84
VaiVAI$0.98
sUSDSUSD$1.00
Celo DollarCUSD$0.99
Origin DollarOUSD$1.00
USDKUSDK$1.02
HUSDHUSD$0.07
ZUSDZUSD$0.99
EOSDTEOSDT$0.49
Stably USDUSDS$1.00
USDP StablecoinUSDP$1.00
Decentralized USD(Defichain)DUSD$0.70
TORTOR$1.00
USDHUSDH$1.00
DOLADOLA$1.00
DefiDollarDUSD$0.98
Alchemix USDALUSD$0.99
xDollar StablecoinXUSD$1.05
mStable USDMUSD$1.00
SpiceUSDUSDS$0.16
Zasset zUSDZUSD$0.99

Showing 1 - 32 out of 32

Show rows

100