Κορυφαία USD Stablecoin Tokens ανά Κεφαλαιοποίηση αγοράς

Παρακάτω παρατίθενται τα κορυφαία κρυπτονομίσματα και tokens που χρησιμοποιούνται για το USD Stablecoin. Αναφέρονται με σειρά μεγέθους ανά κεφαλαιοποίηση. Για να αναδιατάξετε τη λίστα, απλώς κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές - όπως 24 ώρες ή 7 ημέρες - για να δείτε τον κλάδο από διαφορετική οπτική γωνία.

 

#

Όνομα

Τιμή

1h %

24h %

7d %

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς

Όγκος(24ωρος)

Κυκλοφοριακή Προσφορά

Τελευταίες 7 Ημέρες

3

0.17%0.73%1.62%

€90.75B€90,753,163,744

€47,412,136,151

51,034,629,478 USDT

97,687,100,004 USDT

tether-7d-price-graph

7

0.21%0.76%1.62%

€26.05B€26,053,143,923

€5,188,939,711

5,587,198,562 USDC

28,052,761,526 USDC

usd-coin-7d-price-graph

18

0.16%0.72%1.58%

€4.97B€4,967,692,151

€131,729,981

141,811,779 DAI

5,347,888,596 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

39

0.15%0.72%2.04%

€2.63B€2,631,548,314

€5,410,468,430

5,831,778,181 FDUSD

2,836,465,315 FDUSD

first-digital-usd-7d-price-graph

61

0.02%0.70%1.60%

€1.17B€1,172,194,611

€103,374,444

113,627,439 TUSD

1,288,456,472 TUSD

trueusd-7d-price-graph

100

0.19%0.80%1.61%

€685.76M€685,762,231

€12,322,149

13,276,609 USDD

738,880,588 USDD

usdd-7d-price-graph

183

0.15%5.26%27.00%

€285.22M€285,219,687

€63,078,465

1,983,497,270 USTC

8,968,710,117 USTC

terrausd-7d-price-graph

184

0.14%0.57%1.57%

€283.09M€283,086,663

€9,071,557

9,768,216 PYUSD

304,826,578 PYUSD

paypal-usd-7d-price-graph

214

0.13%0.90%1.94%

€603.48M€603,484,995

€12,195,298

13,124,412 FRAX

649,462,236 FRAX

frax-7d-price-graph

250

0.14%0.65%1.62%

€200.01M€200,014,432

€2,217,331

2,387,292 USDP

215,345,761 USDP

paxos-standard-7d-price-graph
Liquity USDLUSD$1.00
Gemini DollarGUSD$1.00
USDX [Kava]USDX$0.90
BUSDBUSD$1.00
sUSDSUSD$1.00
Celo DollarCUSD$1.00
USDKUSDK$0.91
ZUSDZUSD$1.00
Verified USDUSDV$1.00
Origin DollarOUSD$1.00
HUSDHUSD$0.04
VaiVAI$0.99
EOSDTEOSDT$0.42
USDP StablecoinUSDP$1.00
Decentralized USD (DefiChain)DUSD$0.23
USDHUSDH$0.94
Fathom DollarFXD$1.00
DOLADOLA$1.00
TON Bridged USDTJUSDT$1.02
lisUSDlisUSD$0.99
DefiDollarDUSD$0.64
Worldwide USDWUSD$1.00
TORTOR$0.01
Savings DaiSDAI$1.07
TON Bridged USDCJUSDC$0.02
xDollar StablecoinXUSD$1.06
WEMIX DollarWEMIX$$1.00
SpiceUSDUSDS$0.09
Stably USD ClassicUSDSC$--
mStable USDMUSD$--
Alchemix USDALUSD$--
Zasset zUSDZUSD$--
Εμφάνιση 1-42 από 42
Εμφάνιση σειρών
100