Κρυπτονομίσματα: 2.4M+
Ανταλλακτήρια: 765
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: 
$2.44T
1.50%
24ωρος Όγκος: 
$65.67B
18.75%
 ETH Gas: 
 Fear & Greed: 
LOONG

Τιμή PlumpyDragons 
LOONG

€0.001927  

4.66% (Ημερήσιο)

διάγραμμα PlumpyDragons σε EUR

Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

Πρόσθεσε στη λίστα παρακολούθησης
PlumpyDragons στατιστικά
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
 

0.00%

€1,711,059
#5287
Όγκος (24ωρος)
 

19.05%

€8,770
#4676
Όγκος/Κεφαλαιοποίηση αγοράς (24 ωρών)
 
0.51%
Αυτοαναφερόμενη κυκλοφορούσα προσφορά
 
888,000,000 LOONG
100.00%
Συνολική προσφορά
 
888,000,000 LOONG
Μέγιστη προσφορά
 
888,000,000 LOONG
Πλήρως απομειωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς
 
€1,711,059
μετατροπέας LOONG σε EUR
LOONG
EUR
Απόδοση τιμής
24ωρο 
Ελάχιστο
€0.001927
Υψηλός
€0.002098
Υψηλό όλων των εποχών
Feb 21, 2024 (3 months ago)
€0.02079
-90.73%
Χαμηλό όλων των εποχών
Mar 22, 2024 (2 months ago)
€0.001756
+9.71%
Προβολή ιστορικών δεδομένων
Δημοτικότητα
Σε λίστες παρακολούθησης215x
8772nd / 10.0K
Σας ανήκει αυτό το πρότζεκτ; Ενημέρωση πληροφοριών token


Loading Data

Περιμένετε! Φορτώνουμε δεδομένα γραφήματος.

PlumpyDragons community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

PlumpyDragons Αγορές

Όλα τα ζεύγη

Loading data...

Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.

PlumpyDragons νέα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με PlumpyDragons

Plumpy Dragons is a unique community driven NFT collection which introduces an innovative token project built on the ERC-404 standard, combining the best of both fungibility and uniqueness in the realm of Non-Fungible Tokens (NFTs).

Our project revolves around the creation and distribution of 888,000,000 $LOONG tokens and 888 unique NFTs called Plumpy Dragons.

In the spirit of the Chinese zodiac’s Year of the Dragon, Plumpy Dragons emerges as a harbinger of fortune and good luck in 2024. This collection of NFTs transcends mere digital assets; it is a catalyst for uniting a thriving community of NFT and token holders.

As the East spearheads the current bullish momentum, Plumpy Dragons positions itself as the quintessential blue-chip collection within this dynamic landscape. Beyond its aesthetic appeal and inherent rarity, Plumpy Dragons symbolizes a powerful force driving prosperity and unity within its community.

With each Plumpy Dragon carrying the essence of luck and fortune, we invite you to join us on this exciting journey. Be part of a community where NFT enthusiasts and token holders come together to embrace the dragon’s energy, making Plumpy Dragons not just a collection but a symbol of strength and resilience in the evolving crypto space. Welcome to a realm where the convergence of art, luck, and community creates a truly exceptional and convincing narrative for Plumpy Dragons.